Metsäsuunnitteluhanke

Kuopion kaupungin omistamille metsille laadittiin strateginen metsäsuunnitelma, mikä hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 21.2.2022. Strategisessa metsäsuunnitelmassa on asetettu suuntaviivat metsien pitkän aikavälin käytölle ja metsänhoidon menetelmille, joita käytännön toiminnassa pyritään noudattamaan.

Strategisen metsäsuunnitelman valmistelussa laskettiin 50 vuoden kehitysennusteita kaupungin omistamille metsille. Ennusteissa vertailtiin jaksollisen ja jatkuvan kasvatuksen kehitystä kasvumallien avulla. Lisäksi metsien kehitystä arvioitiin kolmella eri suuruisella hakkuusuunnitteella. Kehitysennusteiden pohjalta arvioitiin mm. perinteisten metsätunnusten kehitystä, luonnon monimuotoisuuden kehitystä sekä hiilinielujen ja -varastojen kehitystä. Lisäksi valmistelun yhteydessä kuultiin asukkaita asukaskyselyn ja webinaarin avulla.

Valmistelussa kehitysennusteiden ja asukkaiden kuulemisen pohjalta tehtiin ehdotus kaupungin metsien hoidon ja käytön periaatteiksi. Valmisteltu esitys hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa muutoin sellaisenaan, mutta kaupunginvaltuusto edellytti erillisen luonnon virkistyskäytön suunnitelman laatimista.

Strategisen metsäsuunnitelman asiakirjat keskeisine liitteineen tutustuttavissa alla olevista linkeistä:

Kaupunginvaltuuston kokous 21.2.2022 (§ 6)

Strateginen metsäsuunnitelma 2022 (pdf)

Liite 1a: Kuopio laskentatulokset koko metsäomaisuus 10.5.2021 (pdf)

Liite 2: Kuopio laskentatulokset laskenta-alueet 10.5.2021 (pdf)

Liite 3: Vertailua menneeseen 20 v ja Pohjois-Savoon Kuopioon 11.5.2021 (pdf)

Liite 4: Kuopion strateginen metsäsuunnitelma - osallistamisen tulokset 2.6.2021 (pdf)

Kartta: Kuopion kaupungin maaomaisuus laskenta-alueittain (pdf)