Mielenterveys- ja päihdekuntoutujat

Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palveluohjaus


Kuopion kaupunki järjestää erityisasumispalveluissa sosiaalihuoltolain perusteella asumispalvelua yli 18-vuotiaille henkilöille, jotka tarvitsevat päihde- tai mielenterveysongelmista johtuen erityistä tukea asumisessaan sekä asumisensa järjestämisessä. Palveluiden piiriin hakeutuminen käynnistyy yhteydenotolla erityisasumispalveluiden palveluohjaukseen.

Kotiin annettavan tuen, tukiasumisen tai asumispalvelun tarpeen arviointi käynnistyy henkilön omasta, läheisen tai asiakkaan muun verkoston yhteydenotosta. Asia voi tulla vireille palvelutarpeen arviointipyyntönä kirjallisesti tai yhteydenotolla palveluohjaukseen.

Asiakkaalle tehdään palveluntarpeen arviointi elämäntilanteen edellyttämässä laajuudessa yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa ja läheisensä sekä moniammatillisesti muiden toimijoiden kanssa. Pääsääntöisesti asiakkaan tilanteen selvittämiseksi tehdään kotikäynti asiakkaan luo. Asiakkaalle tehdään palvelutarpeen arvioinnin perusteella myönteinen tai kielteinen päätös.

Erityisasumispalveluiden piirissä olevalle asiakkaalle laaditaan sosiaalihuoltolain mukainen asiakassuunnitelma yhteistyössä asiakkaan ja tarvittavan yhteistyöverkoston kanssa.

Asiakkaan palvelutarpeen ja toimintakyvyn muuttuessa asiakkaalle myönnettyä palvelua voidaan muuttaa palvelutarvetta vastaavaksi tai palvelu voidaan päättää.

Palvelusta peritään perusturva- ja terveyslautakunnan vahvistama asiakasmaksu.


Yhteystiedot


Erityisryhmien palveluohjaus
Neuvontanumero
arkisin klo 12 - 13
044 718 7380
erityisasumispalvelut(at)kuopio.fi


Palveluiden myöntämisperusteet

Erityisasumispalvelujen myöntämisperusteet

Omavalvontasuunnitelma Erityisryhmien asumispalvelut