Nilsiä-neuvottelukunta


Neuvottelukunnan tehtävät ovat:

  • osallistua asiantuntijaelimenä Nilsiän aluetta koskevien päätösten ja asioiden valmisteluun mm. antamalla lausuntoja
  • hyväksyä osaltaan Nilsiän aluetta koskevien hankkeiden toteutusjärjestyksen
  • tehdä talousarviota ja alueen investointeja koskevia esityksiä kaupunginhallitukselle
  • toimia Nilsiän alueelle perustettavien tai aluetta muutoin koskevien kehittämishankkeiden ohjaus-/johtoryhmänä tai nimetä edustajansa ohjaus-/johtoryhmään, ellei hankkeen rahoituspäätöksestä muuta johdu
  • seurata yhdistymissopimuksen toteutumista ja antaa lausunto sen toteutumisesta vuosittain kaupunginhallitukselle
  • seurata yhdistymisavustuksen käyttöä
  • seurata Nilsiän asiakaspalvelupisteen toimintaa.

Neuvottelukunnan jäsenet

Savolainen Jukka, pj.
Leskinen Jaakko, varapj.
Jonninen Jorma
Keinänen Pentti
Pentikäinen Sakari
Taskinen Pirjo
Ruotsalainen Kati
Sahlman Jaana
Siitonen Piia
Puustinen Pentti
Rytsy Hetti, kaupunginhallituksen edustaja

Nilsiä-neuvottelukunnan valmistelijana ja esittelijänä toimii talouspäällikkö Riitta Kokkonen.  Riitta Kokkonen on tavattavissa asiakaspalvelukeskuksessa perjantaisin, puh. 044 718 2138.

 

Kokouslistat Kokouslistat

Kokoukset Kokoukset

Nilsiä-neuvottelukunnan kokoukset keväällä 2017

ti 14.2. klo 15.00
ti 4.4. klo 15.00
ti 16.5. klo 15.00.