Oppilaille, jotka puhuvat äidinkielenään tai sen rinnalla jotakin muuta kuin suomea, voidaan antaa oman äidinkielen opetusta. Opetusta annetaan 2 tuntia. Opetus on vapaaehtoista ja siihen sitoudutaan lukuvuodeksi kerrallaan.

Kuopion kouluissa oman äidinkielen opetusta järjestetään esimerkiksi venäjän, arabian, kiinan kielissä. Opetusta järjestetään eri kouluilla ja opetusryhmien järjestäminen riippuu oppilasmääristä. 

Lisätietoja oman äidinkielen opetuksesta saat kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen Peda.net-sivuilta:

https://peda.net/kuopio/ml/o-ol

Kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen koordinaattori:

044 7188942