Osallistu ja vaikuta

Kyselyt

Takaisin

Kysely Kuopion keskustan pyöräpysäköinnistä

Kuopion keskustan saavutettavuutta polkupyörällä kehitetään tulevina vuosina keskustan pysäköintisuunnitelman sekä pyöräilyn kehittämis- ja edistämissuunnitelmien mukaisesti. Pyöräilyn ja pyöräpysäköinnin kehittämiseen liittyvät oleellisesti liikenteen päästövähennystavoitteet, asukkaiden kestävät liikkumistarpeet ja kulkutavan valintaan liittyvät syyt.

Kuopion kaupunki laatii parhaillaan em. selvityksiin pohjautuen keskusta-alueen pyöräpysäköinnin kehittämissuunnitelmaa, jonka taustatiedoksi kysellään nyt kuopiolaisten mielipiteitä ja kehittämisajatuksia 3.6.-22.6.2021 osoitteessa: https://query.eharava.fi/3626

Kysely sisältää kysymyksiä ja väittämiä liikkumisesta ja pyöräpysäköinnistä. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan 5 kpl Vilkku-fillareiden viikon mittaisia käyttöoikeuksia kaudelle 2021.

Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Kyselyn vastauksista kootusta yhteenvedosta ei voi tunnistaa yksittäisiä vastauksia.

Lisätietoja:
Jani Karjalainen, liikennesuunnittelu, aluepäällikkö, Sitowise Oy
040 507 1674, jani.karjalainen(at)sitowise.com

Hanna Väätäinen, suunnitteluinsinööri, Kuopion kaupunki
044 718 5318, hanna.vaatainen(at)kuopio.fi