Osallistu ja vaikuta

Kyselyt

Takaisin

Millaisilla viheralueilla mieluiten vietät aikaasi? – vastaa kyselyyn

Millaisilla viheralueilla kuopiolaiset mieluiten viettävät aikaansa ja millaisia toimintamahdollisuuksia ne tarjoavat kaupunkilaisille? Kuopiolaisten tapoja käyttää kaupungin viheralueita selvitetään Oulun yliopiston johtamassa tutkimushankkeessa. Kyselyn vastauksia hyödynnetään tieteellisessä tutkimuksessa ja Kuopion kaupunkiympäristön suunnittelun tukena. Tarkastelualueena on Kuopion keskeinen kaupunkialue lumettomana vuodenaikana.

Kysely on avoinna 15.5.–15.6.2022 välisenä aikana. Vastaa kyselyyn.

Kaupunkisuunnittelun mahdollisuudet tartuntatautien ennaltaehkäisyssä

Kuopion keskusta-alueen tärkeät viheralueet -kyselyn toteuttaa Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikön johtama Vastustuskykyinen kaupunki – Kaupunkisuunnittelu pandemioiden ennaltaehkäisyn välineenä, RECIPE-tutkimushanke. Hankkeessa selvitetään kaupunkiympäristöjen roolia ja kaupunkisuunnittelun mahdollisuuksia tartuntatautien ennaltaehkäisyssä ja siten pandemioiden torjunnassa.

Monipuoliset liikkumisympäristöt ja viherympäristöjen monimuotoisuus edistävät ihmisen vastustuskykyä. Kaupunkiympäristöjen rakentamisen terveysvaikutuksia onkin tarpeen arvioida elintapasairauksien ja tartuntatautien leviämisen kannalta, sillä kaupunkien kyky ennakoida, ehkäistä ja lieventää luonnon ja ihmisen aiheuttamia kriisejä on korostunut ilmastonmuutoksen ja koronapandemian myötä. Tutkimuksesta saadaan yhä enemmän uutta tietoa esimerkiksi hyvien maaperämikrobien merkityksestä ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille.

RECIPE-hanke yhdistää ja hyödyntää ympäristötutkimuksen, ympäristöterveyden, terveyshistorian, informaatiotutkimuksen, kansanterveyden ja kaupunkisuunnittelun tutkimusta. Tutkimus tuottaa laajasti sovellettavaa tieteellistä tietoa ja syventää ymmärrystä kaupunkimaisen elinympäristön ja terveyden välisistä yhteyksistä. Hankkeessa kehitetään terveysvaikutusten analyysi- ja arviointimenetelmiä sekä edistetään poikkialaista keskustelua ja yhteistyötä kaupunkisuunnittelun ja terveyden edistämisen välillä. Hankkeeseen osallistuu kansalaisia, yrityksiä, eri alojen asiantuntijoita ja päättäjiä.

Vuoteen 2024 saakka kestävän hankkeen aikana järjestetään seminaareja ja työpajoja, joissa käydään keskustelua elinympäristön terveysvaikutuksista sekä etsitään pandemioiden ehkäisy- ja lieventämistaktiikoita, jotka kytkeytyvät rakennettuun elinympäristöön. Tuloksista ja tutkimukseen perustuvista suosituksista kerrotaan laajasti julkisuuteen.

Lue lisää RECIPE-hankkeesta.