Osallisuus palveluverkostotyössä

Koulujen ja päiväkotien lapsia ja vanhempia sekä henkilöstöä kuullaan tarpeen mukaan verkostotyössä erikseen järjestettävissä kuulemis- ja infotilaisuuksissa. Myös alueen muita toimijoita ja koulurakennuksen käyttäjiä voidaan kuulla tilaisuuksissa.

Tällä sivulla ilmoitetaan tulevien kuulemisten aikatauluista.