Osallisuus ja toimeentulo


Perustoimeentulotuen käsittely on siirtynyt Kelalle 1.1.2017 alkaen. Perustoimeentulotuen lisäksi tuensaaja voi olla oikeutettu harkinnanvaraiseen täydentävään tai ennaltaehkäisevään toimeentulotukeen.

Toiminnalliset sosiaalisen tuen palvelut on tarkoitettu täysi-ikäisille henkilöille, jotka eivät ole työelämässä ja jotka toivovat löytävänsä itselleen sopivia toimintamahdollisuuksia.

Ikääntyville tarkoitetut tuet Ikääntyville tarkoitetut tuet