Osallisuus ja toimeentulo


Perustoimeentulotuen käsittely on siirtynyt Kelalle 1.1.2017 alkaen. Perustoimeentulotuen lisäksi tuensaaja voi olla oikeutettu harkinnanvaraiseen täydentävään tai ennaltaehkäisevään toimeentulotukeen.

Pääset tarkistamaan v. 2016 loppuun mennessä tehdyt toimeentulotukipäätökset omapalvelusta, jos olet valinnut asiointikanavaksesi sähköisen asioinnin. Muutoin päätökset on lähetetty kirjallisena postitse. Uudet Kelalla tehdyt toimeentulotuen päätökset löytyvät Kelan sivuilta.

Toiminnalliset sosiaalisen tuen palvelut on tarkoitettu täysi-ikäisille henkilöille, jotka eivät ole työelämässä ja jotka toivovat löytävänsä itselleen sopivia toimintamahdollisuuksia. Talous- ja velkaneuvonta on lakisääteinen, asiakkaille maksuton palvelu.

 

 

 

Ikääntyville tarkoitetut tuet Ikääntyville tarkoitetut tuet