Palkinnot, stipendit ja apurahat


Kuopion kaupunki palkitsee ansioituneita henkilöitä ja ryhmiä vuosittain perustamispäivänään 17. marraskuuta. Vuosipäivän huomionosoituksia ovat mm. Kuopio-mitali ja Kuopio-stipendi.

Kuopion kaupunki palkitsee vuosittain palvelupalkinnolla asiakaspalvelussa kunnostautuneen henkilön tai ryhmän. Palkinnon saaja saa vuodeksi haltuunsa kiertopalkinnon.

Kuopion kaupungin vuonna 1986 perustama Savonia-palkinto jaetaan vuosittain alkuvuodesta. Palkinto on suuruudeltaan 12.000 euroa.

Turvallisuusteko-palkinnon tavoitteena on kuopiolaisten turvallisuuden parantaminen ja hyvinvoinnin kehittäminen. Kehittämisen kohteena voi olla esimerkiksi arjen turvallisuus, syrjäytymisen, väkivallan ja päihdeongelmien ehkäisy. Palkintona myönnetään vuosittain kiertopalkinto ja kunniakirja.

Palkinnot, stipendit ja apurahat

Juho Rissasen stipendi


Juho Rissasen stipendi (1 700 €) myönnetään vuosittain hakemuksetta tunnustuksena ja kannustimena nuorelle, alle 35-vuotiaalle kuopiolaiselle kuvataiteilijalle.

Martti Merenmaan stipendi


Martti Merenmaan stipendi on kaunokirjallisuusstipendi, joka jaetaan vuosittain hakemuksetta pohjoissavolaiselle alle 35-vuotiaalle kirjailijalle, jolla on jo näyttöä kirjallisista kyvyistä. Stipendin suuruus on 1700 €.

Menestyneiden kuopiolaisten urheilijoiden palkitseminen


Urheiluseurat tekevät vuosittain vapaamuotoiset esitykset perusteluineen palkittavista urheilijoista ja valmentajista hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalle 30.9. mennessä.
Palkitsemissääntö (pdf)

Kuopiolaisten kuvataiteilijoiden apuraha


Apurahan tarkoituksena on luoda ansioituneelle kuvataitelijalle apurahakauden aikana muusta ansiotoiminnasta vapaana kohtuullinen toimeentulo luovaan taiteelliseen työhön. Työskentelyapuraha edellyttää luopumista muusta päätoimisesta ansiotoiminnasta apurahakaudella. Päätöstä tehtäessä huomioidaan hakijalle myönnetyt muut apurahat ja muut taloudelliset työskentelyedellytykset. Apuraha voidaan myöntää jakovuoden 1. päivänä Kuopiossa henkikirjoitetulle kuvataiteilijalle. Apuraha on 7400€.

Lisätietoja:
vs. taidemuseon johtaja Marja Louni, 044 718 2639, marja.louni(at)kuopio.fi

Hakulomake (käytettävä ensisijaisesti tätä sähköistä lomaketta)
Hakulomake (pdf) tulostettava paperilomake, joka postitetaan osoitteeseen:
Kuopion taidemuseo, Kauppakatu 35, 70100 Kuopio.
Kirjeen viimeinen hyväksytty postileima 30.11.

Apurahan jakosääntö ja muut ohjeet (pdf)

Ajankohtaista Ajankohtaista

Takaisin

Hannu Puuruselle vuoden kulttuuriympäristöpalkinto

Kuopion kaupunki palkitsi arkkitehti Hannu Puurusen vuoden 2019 kulttuuriympäristöpalkinnolla laadukkaista rakennushistoriaselvityksistä ja hänen työpanoksestaan Kuopion kulttuuriympäristön hyväksi. Palkinto jaettiin neljättä kertaa. 


Kulttuuriympäristötyöryhmän puheenjohtaja Mikko Paalanen ja palkinnon vastaanottanut Hannu Puurunen

Kuopion kaupunki jakaa kulttuuriympäristöpalkinnon hyvin toteutetusta kulttuuriympäristöteosta joka kolmas vuosi. Palkinnon kohteeksi voidaan valita laaja-alaisesti erilaisia Kuopion rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyviä aiheita. Palkinnon myöntävä Kuopion kaupungin kulttuuriympäristötyöryhmä koostuu museon, rakennusvalvonnan, tilakeskuksen sekä yleis- ja asemakaavoituksen edustajista.

Palkintolautakuntana toiminut Kuopion kaupungin kulttuuriympäristötyöryhmä valitsi Hannu Puurusen palkinnonsaajaksi myös siksi, koska rakennushistoriaselvitykset eivät usein ole kaikkein näkyvimpiä osia rakennushankkeissa. Rakennushistoriaselvitysten määrän voidaan kuitenkin katsoa olevan nousussa. Kulttuuriympäristön kannalta tämä onkin järkevää, sillä on hyvä tunnistaa ne arvot, joita esimerkiksi peruskorjauksissa tulee säilyttää.

Hannu Puurunen on tehnyt pitkään töitä Kuopion kulttuuriympäristön hyväksi. Puurunen on työuransa aikana työskennellyt Museovirastossa ja muissa valtion restaurointisuunnittelun ja toteutuksen tehtävissä. Työuraan mahtuu mittava määrä rakennushistoriaselvityksiä ja hänen toimistonsa rakennushistoriaselvitykset tunnetaan tarkkuudesta ja korkeasta laadusta.


Keskellä Hannu Puurunen, hänen vasemmalta puoleltaan lähtien kulttuuriympäristötyöryhmän puheenjohtaja Mikko Paalanen, Sonja Tilaeus, Tytti Räikkönen-Partanen, Erja Soranta ja seisomassa Kari Jäkkö.

Hyviä esimerkkejä Hannu Puurusen työstä on useita, esimerkiksi Kuopion kaupungintalo, lääninvankila, Kuopion kauppahalli, Puijon maja, Kuopion museo, Kuopion Lyseo kuuluvat hänen töihinsä. Kuopion alueelle Puurusen toimisto on laatinut 24 rakennushistoriaselvitystä. Maakuntatasolla määrä on vieläkin suurempi. Tilaajia ovat olleet niin kaupungit, valtionyritykset kuin yksityiset henkilötkin.

Hannu Puurusen rakennushistoriaselvityksiä pidetään yleisesti laadukkaina. Laaditut selvitykset ovat visuaalisia ja asiantuntevia. Tämä on se syy, miksi kulttuuriympäristötyöryhmä on päättänyt luovuttaa kulttuuriympäristöpalkinnon Puuruselle.

Lisätietoja:
Mikko Paalanen, 044 718 2626, mikko.paalanen(at)kuopio.fi