Palvelutarpeen arviointi
 

Lastensuojeluilmoituksesta tai yhteydenotosta sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen käynnistetään tarvittaessa palvelutarpeen arviointi. Palvelutarpeen arvioinnin aikana keskustellaan lapsen ja hänen huoltajiensa kanssa tuen tarpeista ja suunnitellaan yhdessä perheen mahdollisesti tarvitsemia tukitoimia. Palvelutarpeen arviointia tehdään yhteistyössä perheen ympärillä toimivan verkoston kanssa. Palvelutarpeen arvioinnin aikana kartoitetaan mahdollinen lastensuojelun tarve. Palvelutarpeen arviointi tehdään kolmen kuukauden kuluessa asian vireilletulosta. Palvelutarpeen arvioinnin jälkeen asiakkuus jatkuu tarvittaessa lastensuojelussa tai perhesosiaalityössä.

 

 

 

Yhteystiedot Yhteystiedot