Paras paikka lapsille

Kohti lapsiystävällisempää Kuopiota

Kuopion kaupunki on hyväksytty mukaan UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -toimintamalliin. Lapsiystävällinen kunta -malli on UNICEFin kunnille tarjoama työväline. Malli auttaa kuntaa tekemään lasten hyvinvoinnin kannalta oikeita ratkaisuja kunnan hallinnossa ja lasten arjen palveluissa. Se auttaa kuntia varmistamaan, että erityisesti heikoimmassa asemassa olevien lasten oikeudet toteutuvat.

Lapsiystävällinen kunta -mallin avulla kunta tunnistaa, millä lapsen oikeuksien osa-alueilla sillä on kehitettävää. Se auttaa kuntaa määrittelemään, mitä kunnan tulee tehdä, jotta lasten oikeudet toteutuisivat kunnassa mahdollisimman perusteellisesti. Lisäksi malli auttaa kuntaa seuraamaan työn edistymistä systemaattisesti.

Työryhmä seuraa lapsiystävällisen työn etenemistä

Työn etenemisestä vastaa kunnan Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori ja -koordinaatioryhmä, johon kuuluu kunnan eri toimialojen edustajat sekä lasten ja nuorten, kuntapäättäjien ja kolmannen sektorin edustaja.

UNICEF lapsiystävällinen kunta -toimintamallin koordinaatioryhmänä Kuopiossa toimii kaupungin hyvinvointiryhmä täydennettynä järjestöjen ja nuorisovaltuuston edustajilla:

 • Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori, Sanna Korhonen, sanna.maarit.korhonen(at)kuopio.fi. 
   
 • Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
 • Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas, Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueet
 • Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen, Kaupunkiympäristön palvelualue
 • Asuntotoimenjohtaja Katri Hiltunen, Kaupunkiympäristön palvelut
 • Henkilöstöjohtaja Terttu Ruotsalainen, Elinvoima- ja konsernipalvelut
 • Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen, Hyvinvoinnin edistämisen palvelut
 • Hyvinvointikoordinaattori, Tanja Tilles-Tirkkonen, Hyvinvoinnin edistämisen palvelut
 • Innovaatiopäällikkö Arto Holopainen, Elinvoima- ja konsernipalvelut
 • Kansalaistoiminnan palvelujen päällikkö Kati Vähäsarja, Hyvinvoinnin edistämisen palvelut
 • Kaupungininsinööri Antti Niskanen, Kaupunkiympäristön palvelut
 • Markkinointijohtaja Kirsi Soininen, Elinvoima- ja konsernipalvelut
 • Opetusjohtaja Silja Silvennoinen, Kasvun ja oppimisen palvelut
 • Strategiajohtaja Sirpa Lätti-Hyvönen, Elinvoima- ja konsernipalvelut
 • Työllisyyspalvelujohtaja Pirjo Oksanen, Elinvoima- ja konsernipalvelut
 • Yleiskaavapäällikkö Heli Laurinen, Kaupunkiympäristön palvelut
 • Ympäristöjohtaja Tanja Ahonen, Kaupunkiympäristön palvelut
 • Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Aleksi Eskelinen
 • Nuorisovaltuuston edustaja Juunia Honkanen
 • Järjestöjen edustaja/Pohjois-Savon järjestöneuvosto, aluejohtaja Risto Kovanen, Pohjois-Savon liikunta
 • Järjestöjen edustaja/Pelastakaa Lapset ry, Liisa Törn

Linkkejä Linkkejä