Perhepalvelut ja lastensuojelu

Lapsen asiakkuus perhepalveluissa tai lastensuojelussa tulee vireille, kun lapsi, perheenjäsen, läheinen tai joku muu perheen verkostosta on yhteydessä palveluihimme ja toivoo lapsen tuen tarpeen arvioimista tai ilmaisee huolensa lapsen tilanteesta. Tarvittaessa yhteydenotosta käynnistyy palvelutarpeen arviointi, jonka aikana arvioidaan perheen tuen ja asiakkuuden tarvetta yhdessä lapsen, huoltajien ja perheen verkoston kanssa.


Perhepalveluissa ja lastensuojelussa jokaisella lapsella on oma sosiaalityöntekijä. Perheen palvelut suunnitellaan yhteistyössä lapsen ja huoltajien kanssa. Yhteistyötä tehdään perheen verkoston kuten terveydenhuollon, päiväkodin ja koulun kanssa.