Perhesosiaalityö

 

Perhesosiaalityö tarjoaa sosiaalihuollon maksuttomia palveluita perheille. Perhesosiaalityötä tehdään perheen tarpeen mukaisesti ja tavoitteellisesti. Pehesosiaalityön tavoitteena on edistää lapsiperheiden hyvinvointia ja osallisuutta. Työskentely edellyttää perheiden tiivistä osallistumista.

Ennen asiakkuutta sosiaalityöntekijä arvioi palvelujen tarpeen. Palvelutarpeen arviointi voi alkaa perheen omasta tai heidän kanssa sovitusta yhteydenotosta tai lastensuojeluilmoituksesta. Kiireellisissä tilanteissa tulee olla yhteydessä ohjaus ja neuvontapuhelimeen, sosiaalipäivystykseen tai aloitustiimiin. Perhesosiaalityöntekijät tekevät yhteistyötä esimerkiksi terveydenhoidon, päivähoidon ja oppilaitosten kanssa.

 

 

Yhteystiedot Yhteystiedot