Perhetukikeskukset


Kuopion kaupungin perusturvan palvelualueella on kaksi perhetukikeskusta; Mäntyrinteen perhetukikeskus ja Toukorinteen perhetukikeskus.

Perhetukikeskukset ovat lastensuojelulaitoksia, joihin lapsiperheyksikön sosiaalityöntekijät sijoittavat lapsen/nuoren/perheen asiakassuunnitelmaneuvottelussa sovituksi ajanjaksoksi. Sijoitus tapahtuu lastensuojelulain mukaisesti joko kiireellisenä sijoituksena, huostaan otettuna tai avohuollon tukitoimenpiteenä.

Perhetukikeskukset toimivat ympärivuorokautisesti.

Perhetukikeskuksessa:

 • tuetaan lasten ja nuorten yksilöllistä kehitystä ja kasvua, sekä arjen hallintaa yhteistyössä vanhempien ja verkostojen kanssa.

 • lapsi/nuori/perhe opettelee selkeiden sääntöjen avulla päivärytmiä ja sosiaalisia taitoja. Pääsääntöisesti lapsi/nuori jatkaa käymäänsä koulua ja aikaisempien hoitosuhteiden jatkuminen turvataan.

 • arvioidaan yhdessä perheen ja verkostojen kanssa tarpeelliset tukitoimet sijoituksen päätyttyä ja työskennellään tavoitteiden mukaisesti.

Mäntyrinteen perhetukikeskus

Mäntyrinteen perhetukikeskuksessa on kolme yksikköä:

 • Vauvala

  • neljä paikkaa yksin oleville 0–2-vuotiaille lapsille ja kaksi perhepaikkaa vauvaperheille

 • Touhula 

  • seitsemän paikkaa 2–10-vuotiaille lapsille

 • Vesala

  • seitsemän paikkaa pääasiassa 7–12-vuotiaille lapsille

Toukorinteen perhetukikeskus

Toukorinteen perhetukikeskuksessa on kolme yksikköä:

 • Toukola

  • kuusi paikkaa 13–17-vuotiaille nuorille

 • Vastaanotto- ja arviointiyksikkö Kivelä

  • seitsemän + 1 paikka 13–17-vuotiaille nuorille

 • Avotyö

  • suunnattu perheille, joissa on noin 13–17-vuotiaita nuoria. Tavoitteena on estää tai lyhentää sijoituksia.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Mäntyrinteen perhetukikeskus
Lastentie 5, 70620 Kuopio (kartta)

Vesala 017 183 236
Touhula 017 183 396
Vauvala 017 183 395

Toukorinteen perhetukikeskus
Lastentie 1 C, 70620 Kuopio
Niuvantie 4, Kivelä-rakennus, 70210 Kuopio (kartta)

Toukola 017 185 814
Kivelä 044 718 1651
Avotyö 044 718 3398

Perhetukikeskusten johtaja Markku Nissinen
044 718 5813

ja hallinnon yhteystiedot