Perhetukikeskukset


Kuopion kaupungin perusturvan palvelualueella on Mäntyrinteen perhetukikeskus, jossa on viisi yksikköä.

Perhetukikeskus on lastensuojelulaitos, johon lapsiperheyksikön sosiaalityöntekijät sijoittavat lapsen/nuoren/perheen asiakassuunnitelmaneuvottelussa sovituksi ajanjaksoksi. Sijoitus tapahtuu lastensuojelulain mukaisesti joko kiireellisenä sijoituksena, huostaan otettuna tai avohuollon tukitoimenpiteenä.

Perhetukikeskus toimii ympärivuorokautisesti.

Perhetukikeskuksessa:

 • tuetaan lasten ja nuorten yksilöllistä kehitystä ja kasvua, sekä arjen hallintaa yhteistyössä vanhempien ja verkostojen kanssa.

 • lapsi/nuori/perhe opettelee selkeiden sääntöjen avulla päivärytmiä ja sosiaalisia taitoja. Pääsääntöisesti lapsi/nuori jatkaa käymäänsä koulua ja aikaisempien hoitosuhteiden jatkuminen turvataan.

 • arvioidaan yhdessä perheen ja verkostojen kanssa tarpeelliset tukitoimet.

Mäntyrinteen perhetukikeskus


Mäntyrinteen perhetukikeskuksessa on viisi yksikköä:

 • Perhekriisiyksikkö

  • kuusi paikkaa lapsiperheille

 • Vesala

  • seitsemän paikkaa alle 13-vuotiaille lapsille

 • Toukola

  • seitsemän paikkaa 13–17-vuotiaille nuorille

 • Vastaanotto- ja arviointiyksikkö

  • seitsemän paikkaa 13–17-vuotiaille nuorille

Yhteystiedot Yhteystiedot

Mäntyrinteen perhetukikeskus


Lastentie 5, 70620 Kuopio (kartta)
Perhekriisiyksikkö puh. 044 718 3395 ja 017 183 395
Vesala puh. 044 718 3236 ja 017 183 236


Lastentie 1 C, 70620 Kuopio
Toukola puh. 044 718 5815 ja 017 185 814

Kaartokatu 9, A-osa, 4. krs., 70100 Kuopio
Vastaanotto- ja arviointiyksikkö puh. 044 718 1651

Vs. johtaja Helena Lajunen
puh. 044 718 3425

Hallinnon yhteystiedot

Omavalvontasuunnitelma Omavalvontasuunnitelma