Perhetukikeskukset


Kuopion kaupungin perusturvan palvelualueella on Mäntyrinteen perhetukikeskus, jossa on viisi yksikköä.

Perhetukikeskus on lastensuojelulaitos, johon lapsiperheyksikön sosiaalityöntekijät sijoittavat lapsen/nuoren/perheen asiakassuunnitelmaneuvottelussa sovituksi ajanjaksoksi. Sijoitus tapahtuu lastensuojelulain mukaisesti joko kiireellisenä sijoituksena, huostaan otettuna tai avohuollon tukitoimenpiteenä.

Perhetukikeskus toimii ympärivuorokautisesti.

Perhetukikeskuksessa:

 • tuetaan lasten ja nuorten yksilöllistä kehitystä ja kasvua, sekä arjen hallintaa yhteistyössä vanhempien ja verkostojen kanssa.

 • lapsi/nuori/perhe opettelee selkeiden sääntöjen avulla päivärytmiä ja sosiaalisia taitoja. Pääsääntöisesti lapsi/nuori jatkaa käymäänsä koulua ja aikaisempien hoitosuhteiden jatkuminen turvataan.

 • arvioidaan yhdessä perheen ja verkostojen kanssa tarpeelliset tukitoimet.

Mäntyrinteen perhetukikeskus


Mäntyrinteen perhetukikeskuksessa on viisi yksikköä:

 • Avoperhekuntoutus lapsiperheille

 • Perhekriisiyksikkö

  • kuusi paikkaa lapsiperheille

 • Vesala

  • seitsemän paikkaa pääasiassa 7–13-vuotiaille lapsille

 • Toukola

  • seitsemän paikkaa 13–17-vuotiaille nuorille

 • Vastaanotto- ja arviointiyksikkö

  • seitsemän paikkaa 13–17-vuotiaille nuorille

Yhteystiedot Yhteystiedot

Mäntyrinteen perhetukikeskus


Lastentie 5, 70620 Kuopio (kartta)
Avoperhekuntoutus puh. 017 183 396
Perhekriisiyksikkö puh. 044 718 3395 ja 017 183 395
Vesala puh. 044 718 3236 ja 017 183 236


Lastentie 1 C, 70620 Kuopio
Toukola puh. 044 718 5815 ja 017 185 814

Kaartokatu 9, A-osa, 4. krs., 70100 Kuopio
Vastaanotto- ja arviointiyksikkö puh. 044 718 1651

Johtaja Sari Räsänen
puh. 044 718 5813

Hallinnon yhteystiedot

Omavalvontasuunnitelma Omavalvontasuunnitelma

Mäntyrinteen perhetukikeskuksen omavalvontasuunnitelma