Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

Iltapäivätoiminnassa oppilaalla on mahdollisuus osallistua koulupäivän jälkeen ammattitaitoisten ohjaajien toteuttamaan turvalliseen ja ohjattuun toimintaan. Oppilas voi kiireettömässä, turvallisessa ja monipuolisessa kasvuympäristössä osallistua koulunkäyntiä ja oppimista tukevaan suunnitelmalliseen vapaa-ajantoimintaan, jonka ohessa on mahdollisuus rauhoittumiseen. Toiminta edistää lasten välisiä keskinäisiä suhteita ja kasvattaa lapsia yhteisön jäsenenä. Iltapäivätoiminnassa noudatetaan samoja lukuvuoden aloitus‐ ja päättymispäiviä kuin kaupungin kouluissa. Toimintaa ei järjestetä koulun loma‐aikoina eikä lauantaikoulupäivinä.

Haku lukuvuoden 2021–2022 iltapäivätoimintaan

Hakuaika lukuvuoden 2021–2022  perusopetuksen iltapäivätoimintaan alkaa 9.2.2021 ja päättyy 26.2.2021. Toimintaryhmät muodostetaan hakuaikana saapuneiden hakemusten perusteella. Toimintaa järjestetään ensisijaisesti 1.vuosiluokan ja erityisopetuksen oppilaille. Mikäli ryhmissä on tilaa, vapaita paikkoja tarjotaan 2. vuosiluokan oppilaille. Toimintaa järjestetään arkikoulupäivisin pääsääntöisin klo 12.00-16.00. Palveluntuottajat ja ryhmien toimintapaikat varmistuivat hakuajan päättymisen jälkeen.

Hakuaikana hakeneille 1. vuosiluokan ja erityisopetuksen oppilaille päätökset postitetaan maaliskuussa. Hakuaikana hakeneille 2. vuosiluokan oppilaille päätökset postitetaan toukokuussa.Tarkemmat ryhmän yhteystiedot postitetaan kaikille hakuaikana hakeneille myönteisen päätöksen saaneille kesäkuun loppuun mennessä.

Hakeminen

Toimintaan haetaan sähköisesti Wilman kautta. Hakemukseen tulee merkitä mille ajalle toimintapaikkaa haetaan. Yksityiskoulujen iltapäivätoimintaan haetaan paperilomakkeella.

Sähköiset lomakkeet löytyvät selaimen kautta (wilma.kuopio.fi) Wilmaan kirjautuessa. Lomakkeita ei löydy mobiilisovelluksesta Wilma-aplikaatiolla kirjautuessa. Ohje Wilman hakemuksen täyttämiseen löytyy tästä. 

Huom! Wilma toimii heinäkuun alusta alkaen osoitteessa: https//kuopio.inschool.fi.

Mikäli mahdollisuutta Wilman kautta hakemiseen tai hakemuksen tulostamiseen ei ole, lomakkeita saa iltapäivätoimintaryhmistä, iltapäivätoiminnan sihteeriltä sekä iltapäivätoiminnan suunnittelijalta. Hakemus palautetaan hakuaikana iltapäivätoimintaryhmiin tai postitse osoitteella Kasvun ja oppimisen palvelualue, Kasvun ja oppimisen palvelualue, Perusopetuksen iltapäivätoiminta, Asemakatu 38-40 A, 70110 Kuopio.

Hakuajan jälkeen hakemukset palautetaan osoitteella Kasvun ja oppimisen palvelualue, Perusopetuksen iltapäivätoiminta, Asemakatu 38-40 A, 70110 Kuopio.

Toimintamaksut muuttuvat 1.8.2021 alkaen:
  • Jos lapsi osallistuu toimintaan 3h/päivä tai 1-15 tuntia viikossa, maksu on 120 euroa kuukaudessa.
  • Jos lapsi osallistuu toimintaan 4h/päivä tai yli 15 tuntia viikossa, maksu on 160 euroa kuukaudessa.
  • Elokuulta peritään puolet valitusta toimintamaksuista.  Toimintamaksu peritään jokaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu toimintaan. Toimintapaikan irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi
 
Maksuhuojennuksen hakeminen

Maksuhuojennusta ja maksuvapautusta haetaan toimittamalla erillinen maksuhuojennushakemus, johon on liitetty viimeisimmät tositteet osoitteella Kasvun ja oppimisen palvelualue, Perusopetuksen iltapäivätoiminta, Asemakatu 38-40 A, 70110 Kuopio.

Mikäli mahdollisuutta hakemuksen tulostamiseen ei ole, lomakkeita saa iltapäivätoimintaryhmistä, iltapäivätoiminnan sihteeriltä sekä iltapäivätoiminnan suunnittelijalta. Lisätietoa maksuhuojennuksen ja maksuvapautuksen perusteista sekä tarvittavista liitteistä löytyy maksuhuojennuksen hakuohjeesta.

Muutoksista ilmoittaminen

Toimintapaikan voi irtisanoa sähköisesti Wilman lomakkeella. Samalla lomakkeella voi ilmoittaa aloituspäivän muutoksesta, toiminta-ajan tarpeen muutoksesta sekä ilmoittaa muutoksista laskunsaajan tiedoissa.

Yksityiskoulujen oppilaita koskevat muutokset  ilmoitetaan paperilomakkeella.

Ohje Wilman muutosilmoituslomakkeen täyttämiseen löytyy tästä. Sähköiset lomakkeet löytyvät selaimen kautta (wilma.kuopio.fi) Wilmaan kirjautuessa. Lomakkeita ei löydy mobiilisovelluksesta Wilma-aplikaatiolla kirjautuessa.

Huom! Wilma toimii heinäkuun alusta alkaen osoitteessa: https//kuopio.inschool.fi.

 

Ohjeet sähköiseen hakuun Wilmassa Ohjeet sähköiseen hakuun Wilmassa

Maksuhuojennuksen hakeminen, lv. 2021-2022 Maksuhuojennuksen hakeminen, lv. 2021-2022

Muut iltapäivätoiminnan lomakkeet Muut iltapäivätoiminnan lomakkeet