Haku lukuvuoden 2018-19 perusopetuksen iltapäivätoimintaan on 2.2.-28.2.2018

 

Hakuaika lukuvuoden 2018–2019  perusopetuksen iltapäivätoimintaan alkaa 2.2.2018 ja päättyy 28.2.2018. Toimintaryhmät muodostetaan hakuaikana saapuneiden hakemusten perusteella. Palveluntuottajat ja ryhmien toimintapaikat varmistuvat hakuajan päättymisen jälkeen.

Hakeminen

Toimintaan haetaan sähköisesti Wilman kautta tai toimittamalla hakemus 28.2.2018 mennessä osoitteella Kasvun ja oppimisen palvelualue, Perusopetuksen iltapäivätoiminta, Vuorikatu 27, 70100 Kuopio. Wilmassa hakemus löytyy kohdassa Hakemukset ja päätökset -> Tee uusi hakemus -> Hakemus iltapäivätoimintaan. Hakemukseen tulee merkitä mille ajalle toimintapaikkaa haetaan. Yksityiskoulujen iltapäivätoimintaan haetaan paperilomakkeella.

Toimintamaksut

Jos lapsi osallistuu toimintaan 3h/päivä tai 1-15 tuntia viikossa, maksu on 90 euroa kuukaudessa. Jos lapsi osallistuu toimintaan 4h/päivä tai yli 15 tuntia viikossa, maksu on 110 euroa kuukaudessa. Elokuulta peritään puolet valitusta toimintamaksuista.  Toimintamaksu peritään jokaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu toimintaan.

Maksuhuojennusta haetaan toimittamalla erillinen hakemus liitteineen osoitteella Kasvun ja oppimisen palvelualue, Piharakennus, Vuorikatu 27, 70100 Kuopio.

Muutoksista ilmoittaminen

Toimintapaikan voi irtisanoa sähköisesti Wilman lomakkeella. Wilmassa lomake löytyy kohdassa Hakemukset ja päätökset -> Tee uusi hakemus -> Muutosilmoitus iltapäivätoimintaan. Toimintapaikan irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi. Samalla lomakkeella voi ilmoittaa aloituspäivän muutoksesta, toiminta-ajan tarpeen muutoksesta sekä ilmoittaa muutoksista laskunsaajan tiedoissa.Yksityiskoulujen oppilaita koskevat muutokset  ilmoitetaan paperilomakkeella.

Kevätlukukauden 2018 iltapäivätoimintaan voi hakea edelleen

Kevätlukukauden 2018 iltapäivätoimintaan voi hakea edelleen sähköisesti Wilman kautta tai toimittamalla hakemus osoitteella Kasvun ja oppimisen palvelualue, Perusopetuksen iltapäivätoiminta,Vuorikatu 27, 70100 Kuopio. Wilmassa hakemus löytyy kohdassa Hakemukset ja päätökset -> Tee uusi hakemus -> Hakemus iltapäivätoimintaan.

 

Kevään 2018 lomakkeet Kevään 2018 lomakkeet

Lv. 2018-19 lomakkeet Lv. 2018-19 lomakkeet

Muutosten ilmoittaminen Muutosten ilmoittaminen

Maksuhuojennus Maksuhuojennus