Poissaolot perusopetuksessa


Oppivelvollisuuden suorittamiseen kuuluu läsnäolo koulussa ja huoltajan velvollisuus on huolehtia lapsensa oppivelvollisuuden suorittamisesta.  Mikäli oppilas ei voi osallistua opetukseen, tulee siitä ilmoittaa koululle.

Tarkemmat ohjeet poissaolojen ilmoittamisesta ja poissaoloihin puuttumisesta löytyvät Kuopion kaupungin perusopetuksen poissaolo-ohjeesta (pdf).