Potilasasiamies


Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (potilaslaki 785/1992) tuli voimaan 1.3.1993. Potilaalla on oikeus hyvään terveyden ja sairaanhoitoon sekä siihen liittyvään kohteluun. Potilaan hoito on järjestettävä ja häntä on kohdeltava niin, ettei se loukkaa hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan ja yksityisyyttään. Lisäksi laki korostaa potilaan tiedonsaanti- ja itsemääräämisoikeutta, aktiivista osallistumista hoitoonsa sekä alaikäisen potilaan asemaa. Hoitoon tai kohteluun liittyvissä ongelmissa tai epäselvyyksissä suositellaan keskustelua ensisijaisesti hoitoyksikön, henkilökunnan tai heidän esimiehensä kanssa.

Potilasasiamies

  • auttaa ja ohjaa potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  • tiedottaa potilaan oikeuksista
  • neuvoo ja tarvittaessa avustaa muistutuksen tai potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä
  • toimii muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi

Potilasasiamies ei ota kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin eikä siihen, onko hoidossa tapahtunut potilasvahinko.

Potilasasiamiehelle voi soittaa maanantaista torstaihin klo 9 -11.30. Asiamiehen ollessa varattuna voi asiakas jättää puhelinaikana puhelinvastaajaan yhteystietonsa yhteydenottoa varten. Tarvittaessa asiakkaalle voidaan järjestää henkilökohtainen tapaaminen potilasasiamiehen kanssa. Ajanvaraukseen perustuvia asiakastapaamisia järjestetään tarpeen mukaan kaikissa sopimuskunnissa. Potilasasiamiehen käytössä on myös suojattu sähköposti, kun asiamies vastaa viestiin.

Palvelut ovat maksuttomia.

Potilasasiamiehenä toimii Arja Kivari. Potilasasiamies palvelee Kuopion, Siilinjärven ja Tuusniemen kuntia sekä Sisä-Savon kuntayhtymää (Rautalampi ja Suonenjoki).

Sosiaaliasiamies kuuluu hallinnollisesti Kuopion kaupungin organisaatioon.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Potilasasiamies
Arja Kivari
puh. 044 718 3304
puhelinajat ma - to klo 9 -11.30
potilasasiamies(at)kuopio.fi