Potilastiedustelut


Tietoja potilaan voinnista annamme vain lähiomaisille. Toivomme, että potilaan lähiomaiset sopivat keskenään siitä, kuka tiedustelee puhelimitse esimerkiksi potilaan vointia tai kotiin pääsyä ja kertoo tarvittavat tiedot muille omaisille. Osastolta saatte suoran puhelinnumeron hoitajille, jotka osaavat kertoa läheisenne voinnista.

Harjulan sairaalan neuvonta
017 186 841
ma–ke klo 7.45.–15.30
to klo  7.45–14.00
pe klo 7.45–15.00

Osaston yhteystiedot 

Potilastiedustelut KYS Potilastiedustelut KYS

KYS puhelinvaihde
017 173 311