Potilasvahinko


Terveyden- ja sairaanhoitoon liittyy aina riskejä, joiden toteutumista ei aina voida välttää parhaalla mahdollisellakaan hoidolla. Potilasvakuutuskeskus (PVK) huolehtii keskitetysti terveydenhuollon yhteydessä aiheutuneista henkilövahingoista potilasvahinkolain mukaisesti.

Potilaan tai omaisen voi olla itse vaikea arvioida, milloin kyseessä on potilasvahinko. Arvioinnin helpottamiseksi Potilasvakuutuskeskuksen verkkosivuilta löytyy yksinkertaisen verkkotesti. Verkkotestin avulla saa tietoa siitä, täyttyvätkö potilasvahingon edellytykset ja kannattaako vahingosta tehdä ilmoitus Potilasvakuutuskeskukselle.

Terveydenhuoltoalan ammattilaiset voivat myös ohjata potilasvahinkoa epäilevän asiakkaansa testin pariin. Testin tekeminen on anonyymia eikä sillä ole yhteyttä vahinkoilmoitusten käsittelyyn. Testin voi tehdä kuka tahansa, joka epäilee potilasvahinkoa tai joka joutuu työnsä puolesta tekemisiin potilasvahinkokysymysten kanssa.

Vahinkoilmoituksen tekemiseen on aikaa kolme vuotta siitä, kun vahingonkärsinyt sai tiedon vahingosta. Vahinkoilmoitusta ei välttämättä kannatakaan tehdä heti oireiden ilmaannuttua, koska asian käsittelyssä saatetaan tarvita tietoja terveydentilan myöhemmästä kehityksestä. Näin on etenkin infektioiden kohdalla.Potilasasiamies neuvoo ja avustaa tarvittaessa potilasvahinkoilmoituksen tai korvaushakemuksen tekemisessä.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Potilasasiamies
Arja Kivari
puh. 044 718 3304
puhelinajat ma - to klo 9 -11.30
potilasasiamies(at)kuopio.fi

Lomakkeita ja lisätietoa Lomakkeita ja lisätietoa