Presidentinvaali


Presidentinvaali on sunnuntaina 28.1.2018. Ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 17.-23.1.2018 ja ulkomailla 17.-20.1.2018.

Mikäli joku ehdokkaista saa jo tässä ensimmäisessä vaalissa yli puolet annetuista – hyväksytyistä - äänistä, tulee hän valituksi presidentiksi. Jos näin ei käy, toimitetaan kahden viikon kuluttua sunnuntaina toinen vaali kahden ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken. Toisessa vaalissa enemmän ääniä saanut ehdokas valitaan presidentiksi.

Tärkeimmät päivämäärät vuoden 2018 presidentinvaalissa

Ensimmäinen vaali

  •     vaalipäivä sunnuntai 28.1.2018
  •     ennakkoäänestys kotimaassa 17.-23.1.2018
  •     ennakkoäänestys ulkomailla 17.-20.1.2018


Mahdollinen toinen vaali

  •     vaalipäivä sunnuntai 11.2.2018
  •     ennakkoäänestys kotimaassa 31.1.-6.2.2018
  •     ennakkoäänestys ulkomailla 31.1.-3.2.2018


Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys on ensimmäisen vaalin osalta 17.–23.1.2018 ja mahdollisen toisen vaalin osalta 31.1.-6.2.2018. Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa.

Ks. Ennakkoäänestyspaikat Kuopiossa (pdf-tiedosto)

Äänestys vaalipäivänä

Varsinaisena vaalipäivänä sunnuntaina 28.1.2018 (ja mahdollisena toisena vaalipäivänä 11.2.2018) äänestää voi vain äänestyskorttiin merkityssä äänestyspaikassa.

Äänestyspaikat ovat vaalipäivänä avoinna klo 9-20.

Ks. Kuopion äänestyspaikat äänestysalueittain (pdf-tiedosto)

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muut äänioikeutetut eivät saa äänestää kotiäänestyksessä.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai  puhelimitse I vaalin osalta viimeistään tiistaina 16.1.2018 klo 16 mennessä ja mahdollisen II vaalin osalta viimeistään tiistaina 30.1.2018 kl o 16 mennessä Kuopion kaupungin  keskusvaalilautakunnalle.

Ilmoitukset voidaan tehdä lomakkeilla, joita on saatavina kaupunginkansliasta os.  Tulliportinkatu 31. Puhelimitse tehtäviä ilmoituksia otetaan vastaan virka-aikana numerossa 0447 182 180.

Lisätietoja presidentinvaaleista verkkosivustolla Vaalit.fi

Vaalimainospaikat Kuopiossa Vaalimainospaikat Kuopiossa

Vaalimainospaikat kartalla (pdf)

Ohjeet vaalijulisteiden laittamiseen (kaupunkirakennelautakunta 20.9.2017 § 50)