Psykologit ja kuraattorit


Psykologi- ja kuraattoripalvelut kuuluvat esiopetuksen, perusopetuksen, lukioiden ja 2. asteen ammatillisen koulutuksen (opetussuunnitelmaperusteisille) opiskelijoille.

Psykologi- ja kuraattoripalvelut ovat osa oppilaitoksissa tehtävää oppilas- ja opiskelijahuoltotyötä. Oppilas- ja opiskelijahuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden, opiskelijoiden ja oppilaitosyhteisön oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Oppilas- ja opiskelijahuoltotyö on luottamuksellista ja toimintaa ohjaavat tietosuojaa ja salassapitoa koskevat säädökset. Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa (1287/2013). Yksilötapaamisista kertyvät asiakastiedot kirjataan kuraattorin asiakaskertomukseen tai psykologin potilaskertomukseen.

Kasvun ja oppimisen tuen palvelut Kasvun ja oppimisen tuen palvelut

Kasvatusjohtaja Juha Parkkisenniemi puh. 044 718 4008

Kasvun ja oppimisen tuen päällikkö Anne-Mari Hyvönen puh. 044 718 4756

Hallintosihteeri Anja Kärkkäinen puh. 044 718 4049