Psykologit ja kuraattorit

Opiskeluhuollon psykologit ja kuraattorit ovat oppilaan tukena aina esiopetuksesta toisen asteen opintoihin saakka. Yhteyttä voi ottaa joko lapsi tai nuori itse, huoltaja tai koulun henkilökunta.

Voit olla yhteydessä psykologiin tai kuraattoriin jos:

  • tuntuu, että jokin asia huolettaa, esim. kaverisuhteet, välit vanhempiin, mieliala, some, koulumotivaatio, päihteet, ajanhallinnan ja elämänhallinnan pulmat.
  • tuntuu että et saa mitään aikaan eikä läksyjen ja tehtävien teko onnistu
  • haluat keskustella luottamuksellisesti aikuisen kanssa.
  • vanhempana kaipaat tukea, ohjausta ja neuvontaa.

Opiskeluhuollon palvelut ovat aina vapaaehtoisia, luottamuksellisia ja maksuttomia.

"Et edes tiedä, kuinka vaikeaa on tulla juttelemaan vieraalle aikuiselle."
- Nuoren palaute ensimmäisen tapaamisen jälkeen

"Tapaamisista oli apua. Juttelu auttoi eikä enää ahdista niin paljon."
- Nuoren palaute viimeisellä tapaamisella

”Ihanaa, että koululla on joku aikuinen, jonka kanssa lapseni voi jutella omista asioistaan.”
- Vanhemman palaute yhteistyöstä

Psykologi- ja kuraattoripalvelut ovat osa oppilaitoksissa tehtävää oppilas- ja opiskelijahuoltotyötä. Oppilas- ja opiskelijahuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden, opiskelijoiden ja oppilaitosyhteisön oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Oppilas- ja opiskelijahuoltotyö on luottamuksellista ja toimintaa ohjaavat tietosuojaa ja salassapitoa koskevat säädökset. Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa (1287/2013).

Tästä löydät oman oppilaitoksesi psykologin ja kuraattorin yhteystiedot.

Kasvun ja oppimisen tuen palvelut Kasvun ja oppimisen tuen palvelut

Linkit Linkit