Puheterapia

Ajankohtaista:

Muistathan, että puheterapiassa asioidaan vain terveenä. Vastaanotolle tulevien toivotaan noudattavan THL:n suosituksia kasvomaskien käytöstä.

Puheterapian tarkoituksena on puheen, kielen ja äänen häiriöiden ennaltaehkäiseminen, tutkiminen ja kuntouttaminen. Puheterapeutti ohjaa myös syömiseen ja kuolaamiseen liittyvissä pulmissa. Puheterapia toteutetaan yhteistyössä asiakkaan perheen ja lähiympäristön kanssa. Kotiharjoittelu on oleellinen osa puheterapiaa ja sillä on tärkeä merkitys asiakkaan edistymisen kannalta. Tarvittaessa puheterapeutti tekee yhteistyötä muiden ammattiryhmien kanssa ja ohjaa asiakkaan muihin kuntoutumista tukeviin palveluihin.

Lapset


Puheterapiaa tarjotaan pääasiassa alle kouluikäisille lapsille. Vastaanotolle tullaan yleensä lastenneuvolan terveydenhoitajan, lääkärin tai päivähoitohenkilöstön ohjaamana. Asiakkaat voivat ottaa myös suoraan yhteyttä puheterapeuttiin toivoessaan puheterapeutin ohjausta tai palvelutarpeen arviota.

Puheterapeuttiin voi ottaa yhteyttä, jos esimerkiksi

  • 2-vuotiaalla lapsella on käytössään vain muutamia sanoja
  • 3-vuotias ei käytä pieniä lauseita
  • lapsen on vaikea ymmärtää puhetta
  • 3,5 - 4-vuotiaan puhe on koko ajan hyvin epäselvää ja vieraan on vaikea ymmärtää sitä
  • lapsi änkyttää
  • lapsella on ikään nähden vaikeuksia syömisessä: esim. siirtyminen kiinteisiin vielä 8 kuukauden iässä tai palojen pureskelu harjoittelusta huolimatta vielä 1-vuotiaana haastavaa
  • yli 2-vuotiaalla on haittaavaa tai päivittäistä kuolaamista
  • lapsen kielen- tai puheenkehitys huolestuttaa eikä huoli hälvene keskusteluissa neuvolan tai päiväkodin henkilöstön kanssa

Äänneohjausta annetaan lapselle ja perheelle:

  • jos lapselta puuttuu tai ääntyy virheellisesti yksi tai useampi äänne 5- tai 6-vuotiaana

Aikuiset


Puheterapiaa tarjotaan tavallisimmin aikuisille, joilla on ääniongelmia tai neurologisesta sairaudesta johtuva häiriö (esim. afasia).  Aikuiset asiakkaat tarvitsevat lääkärin lähetteen.

Yhteystiedot ja soittoajat Yhteystiedot ja soittoajat

Kuopion kaupungin puheterapiapalvelut

Viestikatu 3 (Novapolis), 3 krs.,
70600 KUOPIO

Puheterapeutit tavoitat parhaiten puhelinajalla
tiistaisin klo 12–13

044 718 3205 ma-to
044 718 3207
044 718 6223
044 718 6512
044 718 3601
044 718 3662 ma-to
044 718 5700

Lähihoitaja vastaa puheterapian järjestämistä koskeviin tiedusteluihin (mm. odotusaika, etäpuheterapia, äännekoulu)

044 718 3204 ma-to

Hyödyllisiä linkkejä Hyödyllisiä linkkejä