Rakentamista ohjaavat suunnitelmat


Asemakaavojen lisäksi laaditaan aluekohtaisia korttelisuunnitelmia ja tonttikohtaisia rakentamistapaohjeita.

Korttelisuunnitelma


Aluekohtainen korttelisuunnitelma, johon on koottu kaikki pääpiirrustuksissa tarvittava tieto, helpottaa rakennuttajan ja suunnittelijan työtä. Toinen tärkeä tarkoitus on rakennetulle ympäristölle määriteltyjen laatutavoitteiden saavuttaminen ja valvonnan helpottuminen.

Korttelisuunnitelma sisältää:

 • Pohjakartan korkeusasematietoineen
 • Asemakaavan määräyksineen
 • Tontit ja korttelit rajoineen
 • Katujen asemapiirrokset sisältäen keskilinjan korkeusaseman
 • Ohjeellinen rakennusten sijoittuminen tonteille
 • Tarvittaessa rakennusten materiaalit, värit, kattokaltevuus jne.
 • Katualueelle tulevat istutukset
 • Ohjeelliset istutukset rakennusten etupihoille ja tonttien rajoille
 • Katujakokaapit, muuntajat, valopylväät ja muut maanpäälliset rakenteet
 • Vesi-, jätevesi-, sadevesi-, kaukolämpö-, sähkö-, puhelin- ja kaapeliTV:n liittymäpaikkojen sijainti
 • Puistot, puistokäytävät, virkistysalueet

Alueelle mahdollisesti laaditusta korttelisuunnitelmasta ja rakentamistapaohjeesta saa tietoja kaupunkiympäristön palvelualueen asiakaspalvelusta.

Rakentamistapaohje


Tonttikohtainen rakentamistapaohje täydentää asema- ja yleiskaavaa. Asemakaavan yhteydessä laadittuja rakentamistapaohjeita tulee noudattaa yhtenäisen, alueen ominaispiirteisiin ja paikallisiin erityisolosuhteisiin sopivan sekä kestävän rakentamisen saavuttamiseksi.

Rakentamistapaohjeista voidaan perustellusta syystä poiketa, jollei muutoksella poiketa alueen kaupunkikuvallisista tavoitteista.

Julkaisuja Julkaisuja

Linkkejä Linkkejä