Asiointipalvelujen rekisteriselosteet


Henkilötietolain (523/1999) mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Tälle sivulle kootaan Kuopion kaupungin tietosuoja- ja rekisteriselosteita. Kukin virasto ja yksikkö vastaa omien rekisteriselosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Lisätietoja henkilötietolainsäädännöstä Tietosuojavaltuutetun toimistosta http://www.tietosuoja.fi/fi/

Huom.: Tämä sivu on vielä työn alla ja rekisteriselosteita lisätään sivulle mahdollisimman pian.

Rekisteriselosteet

Dokumentit
Tässä kansiossa ei ole dokumentteja tai mediatiedostoja.
Nimi Koko
Tässä kansiossa ei ole dokumentteja tai mediatiedostoja.
Tässä kansiossa ei ole dokumentteja tai mediatiedostoja.