Asiointipalvelujen rekisteriselosteet


Henkilötietolain (523/1999) mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Tälle sivulle kootaan Kuopion kaupungin tietosuoja- ja rekisteriselosteita. Kukin virasto ja yksikkö vastaa omien rekisteriselosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Lisätietoja henkilötietolainsäädännöstä Tietosuojavaltuutetun toimistosta http://www.tietosuoja.fi/fi/

 

 

Show Liferay Sync Tip