Resurssiviisaus ja kiertotalous


Kuopion kaupunki on sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä ja jätteettömyyttä sekä globaalisti kestävää kulutuksen tasoa vuoteen 2050 mennessä.

Resurssiviisaus on kykyä käyttää erilaisia resursseja (luonnonvarat, raaka-aineet, energia, tuotteet ja palvelut, tilat, aika ja osaaminen) harkitusti ja hyvinvointia sekä kestävää kehitystä edistävällä tavalla. Resurssiviisaita toimia ovat esimerkiksi paikallisen uusiutuvan energian käyttö, sivutuotteiden hyödyntäminen, lähiruoan tuotannon ja käytön edistäminen, energiatehokkuustoimenpiteet, autoriippuvuuden vähentäminen ja viisaan liikkumisen ohjaus. Jokainen kaupunkilainen voi toimia resurssiviisaasti valitsemalla tuotteiden sijaan palveluita.

Kiertotaloutta yhdessä muiden edelläkävijöiden kanssa


Kuopio on mukana Kestävien edelläkävijäkuntien (FISU, Finnish Sustainable Communities) verkostossa yhdessä 10 muun kaupungin kanssa. Verkoston kunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan jätteettömyyttä, hiilineutraaliutta ja kestävää kulutuksen tasoa vuoteen 2050 mennessä. FISU-kuntia ovat Kuopion lisäksi Forssa, Hyvinkää, Ii, Joensuu, Jyväskylä, Lahti, Lappeenranta, Riihimäki, Turku ja Vaasa.

Resurssiviisaat kunnat pyrkivät vahvistamaan aluetaloutta ja työllisyyttä, luomaan yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä parantamaan asukkaiden hyvinvointia samalla kun ympäristön tila kohenee.

Kuopio on mukana myös Circwaste – Kiertotalouden edelläkävijäkunnat –verkostossa, jossa 10 kaupunkia on sitoutunut valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseen. Tavoitteena on saada materiaalit kiertoon mahdollisimman kattavasti ja parantaa yhdyskunta- ja rakennusjätteiden hyödyntämismahdollisuuksia.

Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa -hanke


Kuopion kaupunki aloitti yhdessä Varkauden Navitas Kehitys Oy:n, Iisalmen kaupungin ja Pohjois-Savon ProAgrian kanssa KierRe-hankkeen vuonna 2016. Hankkeessa käynnistettiin resurssiviisauden ja kiertotalouden edistämistyö kaikissa kunnissa. Syksyllä 2017 hankkeeseen liittyivät mukaan myös Joroinen ja Siilinjärvi. Hanke päättyi syyskuussa 2019.

KierRe-hankkeen päätavoitteena oli tuoda resurssiviisaus osaksi kuntienpäätöksentekoa ja toimintaa, kokeilla uusia toimintamalleja ja edistää kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttamista kunnissa.

Tuloksia:

  • Hankkeen kautta kunnissa on tunnistettu entistä paremmin se, mitä kiertotalous, resurssiviisaus tai ilmastotyö voivat olla ja mitä hyötyä ne voivat tuoda.
  • Hanke on yhdistänyt poikkihallinnollisia toimijoita sekä sidosryhmiä niin tapaamisiin kuin erilaisiin tapahtumiinkin kiertotalouden ja resurssiviisauden teemojen parissa. Resurssiviisaus ja kiertotalous ovat poikkihallinnollisia kokonaisuuksia, joiden edistämisessä kaikilla toimialoilla on oma roolinsa.
  • KierRe-hankkeen myötävaikutuksesta useat eri yksiköt ovat ryhtyneet miettimään, miten kiertotalous ja resurssiviisaus voitaisiin huomioida aremmin omassa toiminnassa ja palveluissa.
  • Hankkeen aikana toteutettiin vuosittain useita eri kampanjoita ja tapahtumia yhteistyössä eri hankkeiden ja sidosryhmien kanssa.

Lisätietoja Lisätietoja

Ympäristöasiantuntija
Minna Kuuluvainen
044 718 2148
(vanhempainvapaalla)

Linkit Linkit

Raportit Raportit