Resurssiviisaus ja kiertotalous


Resurssiviisaus on kykyä käyttää erilaisia resursseja (luonnonvarat, raaka-aineet, energia, tuotteet ja palvelut, tilat, aika ja osaaminen) harkitusti ja hyvinvointia sekä kestävää kehitystä edistävällä tavalla. Resurssiviisaita toimia ovat esimerkiksi paikallisen uusiutuvan energian käyttö, sivutuotteiden hyödyntäminen, lähiruoan tuotannon ja käytön edistäminen, energiatehokkuustoimenpiteet, autoriippuvuuden vähentäminen ja viisaan liikkumisen ohjaus. Jokainen kaupunkilainen voi toimia resurssiviisaasti valitsemalla tuotteiden sijaan palveluita.

Kuopion kaupunki FISU-verkoston jäsenenä

Kuopion kaupunki valittiin helmikuussa 2016 Kestävien edelläkävijäkuntien (FISU, Finnish Sustainable Communities) verkostoon. Kuopio tavoittelee jätteettömyyttä, hiilineutraaliutta ja kestävää kulutuksen tasoa vuoteen 2050 mennessä yhdessä seitsemän muun FISU-kunnan kanssa. Verkoston muut kunnat ovat Ii, Lahti, Vaasa, Lappeenranta, Turku, Jyväskylä ja Forssa.

Resurssiviisaat kunnat pyrkivät vahvistamaan aluetaloutta ja työllisyyttä, luomaan yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä parantamaan asukkaiden hyvinvointia samalla kun ympäristön tila kohenee.

Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa -hanke

Kuopion kaupunki toteuttaa yhdessä Varkauden ja Iisalmen kanssa KierRe-hanketta vuosien 2016-2018 aikana. Hankkeen tavoitteena on käynnistää resurssiviisaustyö Kuopiossa, Varkaudessa ja Iisalmessa.  Tavoitteena on myötävaikuttaa uusiutuvan energian osuuden ja paikallisten energialähteiden käytön lisääntymiseen ja materiaalitehokkuuden kasvattamiseen. Hankkeen kunnat sitoutuvat toimenpiteiden ottamiseen osaksi kuntastrategioita, talousarviota ja päätöksentekoa.

Päätavoite kuntien resurssiviisaudesta ja vähähiilisyydestä muodostuu neljästä erillisestä osa-alueesta:
a. Energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvien energiaratkaisujen käyttöönotto
b. Vähähiilisyyttä tukevien liikkumismuotojen, alueiden, asumisen ja alueiden edistäminen
c. Kierrätyksen tehostaminen ja uusien ratkaisujen pilotointi
d. Ruokaketjun kierron ja biotalouden kehittäminen
Kuopiossa resurssiviisaita kaupunkisuunnittelun ratkaisuja pilotoidaan Savilahdessa.

Lisätietoja Lisätietoja

Projektivastaava
Minna Kuuluvainen
044 718 2148