Resurssiviisausohjelma
 

Kuopion kaupunki on sitoutunut strategiassaan edistämään pitkäjänteisesti resurssien viisasta käyttöä – kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä sekä jätteetön kestävän kulutuksen kaupunki viimeistään vuonna 2050.

Kaupunkikonsernin resurssiviisaustyön suuntaviivat on määritelty vuonna 2017 hyväksytyssä Kuopion resurssiviisausohjelmassa. Ohjelman mukaisesti resurssiviisautta edistetään kuudella osa-alueella, joissa keskitytään:

  • kestävään energiantuotantoon ja energiankäytön tehostamiseen
  • vähäpäästöisen liikkumisen edistämiseen sekä eheän ja viihtyisän kaupunkirakenteen luomiseen
  • materiaalien kiertokulkuun, ympäristöystävällisiin hankintoihin ja järkevään kuluttamiseen
  • ilmasto- ja ympäristöystävälliseen lähiruokaan ja ruokahävikin vähentämiseen
  • järkevään vedenkäyttöön ja luonnon vesien tilan parantamiseen
  • luonnon lajirikkauden lisäämiseen ja kuntalaisten hyvinvoinnin tukemiseen lähiluonnossa.

Resurssiviisautta edistetään koko kaupunkikonsernin tasolla
 

Resurssiviisaus on nostettu yhdeksi Kuopion kaupungin strategian painopistealueeksi ja integroitu osaksi kaupungin johtamisjärjestelmää sekä talouden- ja toiminnan seurantaa. Koko kaupunkikonsernin yhteinen resurssiviisausohjelma määrittää toimenpiteet resurssien kestävää käyttöä koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi. Resurssiviisausohjelman tavoitteiden toteutumista seuraa kaupungin palvelualueiden sekä kaupunkikonsernin liikelaitosten, taseyksiköiden ja tytäryhtiöiden henkilöstöstä koostuva 38-henkinen ohjausryhmä. Resurssiviisausohjelman etenemisestä raportoidaan vuosittain em. ohjausryhmälle sekä kaupunginhallitukselle.

Raportit
 

 

 

 

Lisätietoja Lisätietoja

Ympäristöasiantuntija
Minna Kokkonen
044 718 2148

minna.julia.kokkonen(at)kuopio.fi

Ympäristöasiantuntija
Mari Turunen
044 718 2870