Retkeilyreitit ja alueet


Ulkoilu- ja virkistyskäyttöön varattujen alueiden monipuolinen reittiverkosto levähdyspaikkoineen antaa kaupungin asukkaille mahdollisuuden monipuoliseen luonnossa liikkumiseen. Marjastus, kalastus ja jopa yöpyminen on alueilla ja reittien varrella mahdollista.

Ulkoilijoille on tarjolla noin 100 kaupungin tai kyläyhdistysten ylläpitämää, vapaassa käytössä olevaa levähdys- ja tulentekopaikkaa taukopaikoiksi. Osa taukopaikoista sijaitsee retkeilyreittien ja luontopolkujen varsilla. Talvisin joidenkin taukopaikkojen kautta kulkee hiihtolatuja sekä moottorikelkkareittejä.

Taukopaikat Taukopaikat

Linkkejä muualle Linkkejä muualle