Riita- ja rikosasioiden sovittelu


Sovittelu tarjoaa lakisääteisen mahdollisuuden rikosten ja riitojen aiheuttamien ristiriitojen selvittämiseksi ja ratkaisemiseksi. Sovittelu on maksutonta palvelua, jossa rikoksen tai riidan osapuolilla on mahdollisuus puolueettomien sovittelijoiden välityksellä

  • kohdata toisensa luottamuksellisesti
  • selvittää asiaa rakentavalla tavalla
  • vaikuttaa itse oman asiansa ratkaisuun
  • sopia mahdollisten vahinkojen korvaamisesta.

Sovittelu voidaan toteuttaa vain sellaisten osapuolten kesken, jotka henkilökohtaisesti ovat ilmaisseet suostuvansa sovitteluun ja pystyvät ymmärtämään sovittelun ja siinä tehtävien ratkaisujen merkityksen.

Sovittelijoina toimivat tehtävään koulutetut, vapaaehtoiset henkilöt ammattihenkilöstön ohjauksessa ja valvonnassa.

Aloitteen voi tehdä kumpi tahansa rikoksen osapuolista, alaikäisen vanhemmat, poliisi, syyttäjä, sosiaaliviranomainen tai muu viranomainen.

Sovittelutoimiston ammattihenkilöstö selvittää asian soveltuvuuden sovitteluun ja neuvoo kaikissa yksityiskohdissa.

Sovittelu Pohjois-Savossa


Pohjois-Savon alueella sovittelutoiminnan järjestämisestä vastaa Kuopion sovittelutoimisto sekä Iisalmen aluetoimisto.

Sovittelutoimistoa hallinnoi Kuopion kaupunki. Sovittelutoiminnan yleinen johto, ohjaus ja valvonta kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle sekä THL:lle.

Kuopion sovittelutoimisto Kuopion sovittelutoimisto

Omavalvontasuunnitelma Omavalvontasuunnitelma