Itsenäinen kotiutuminen


Hoidon, kuntoutuksen ja kotiutuksen suunnittelu alkaa heti tulopäivänä  Kotoa Kotiin –toimintamallin  mukaisesti. Kotiuttava hoitaja selvittää kotiutukseen liittyviä asioita, esimerkiksi tarvitaanko kotiutusyksikön apua, kotihoidon palveluja, liikkumiseen turvaavia apuvälineitä tai onko tarvetta muille tukipalveluille (ateria, turvapuhelin jne.).

Kotiutuessasi saat mukaasi tarvittavat koti- ja jatkohoito-ohjeet, lääkemääräykset, mahdolliset jatkotutkimukset ja todistukset sekä tarvittavat apuvälineet. Sairaalan henkilökunta auttaa tarvittavissa järjestelyissä. Muista ottaa lähtiessäsi mukaan kaikki henkilökohtaiset tavarasi. Lasku hoitojaksosta lähetetään kotiin.

Kotihoidon asiakkaat 

Aktivoiva arjen tuki -jakso

Kotiutusyksikkö kotiutumisen
tukena


Kotiutusyksikön sairaanhoitajat ja fysioterapeutit tukevat sairaalahoidon jälkeen toimintakyvyn palautumista ja kuntoutumista asiakkaan kotona. Hoitojakso on määräaikaista, 1-14 vrk. Lääkärituesta vastaa kotiuttava lääkäri tai Harjulan sairaalan lääkäri.

Tavoitteena on, että asiakas kotiutuu sairaalasta mahdollisimman oikea-aikaisesti ja turvallisesti ja että asiakkaan jatkokuntoutuminen käynnistyy välittömästi kotiutumisen jälkeen. Kotona tapahtuva hoito ja kuntoutus suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa kokonaisvaltaisen hoidon periaatteen mukaisesti. Asiakkuus alkaa kotiuttavan osaston yhteydenoton perusteella yhdessä potilaan kanssa.

Kotiutusyksikkö toimii arkisin klo 8–21, viikonloppuisin klo 8–18.
Asiakas kustantaa itse tarvittavat lääkkeet ja hoitotarvikkeet.

Kotiutusyksikön hoidon jälkeen huolehditaan tarvittaessa jatkohoidon järjestelyistä.

Kotisairaalan asiakkaana


On mahdollista kotiutua kotisairaala-potilaana, jos hoidon toteuttaminen vaatii erityisosaamista. Ympärivuorokautinen toiminta toteutetaan yhdessä kotiutusyksikön ja ensihoidon kanssa yhteistyössä. Myös näissä tapauksissa kotiuttavan osaston henkilökunta on yhteydessä kotiutusyksikköön jatkohoidon sopimiseksi.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Kotiutusyksikkö
vs. osastonhoitaja
Nina Määttä
044 718 6892