Sorsasalon itäosa


Kaavatyön keskeisimpänä tarkoituksena on mahdollistaa alueelle uuden biotuotetehtaan toteuttaminen ja varata alueet muille oleville toiminnoille. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavaehdotuksen 5.9.2016. Valituskäsittelyjen jälkeen kaava on tullut voimaan 19.1.2018.

Hankkeesta vastaa Hankkeesta vastaa

Kaavoitusinsinööri
Anne Turkia
044 718 5415
anne.turkia(at)kuopio.fi