Sorsasalon itäosa


Kaavatyön keskeisimpänä tarkoituksena on mahdollistaa alueelle uuden biotuotetehtaan toteuttaminen ja varata alueet muille oleville toiminnoille. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavaehdotuksen 5.9.2016. Valituskäsittelyjen jälkeen kaava on tullut voimaan 19.1.2018.