Sosiaali- ja terveysala

Kuopion kaupunki toimittaa sosiaali- ja terveydenhuollon tilasto- ja rekisteritietoja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL).

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoja aiheittain:

THL:n aihealueiden tietoihin voi tehdä hakuja Sotkanet-tietopalvelun avulla.

Tilastokeskuksen tilastoja aiheittain:


Kansaneläkelaitoksen tilastoja:

KELAn aihealueiden tietoihin voi tehdä hakuja Kelasto-tietopalvelun avulla.


Muita tilastoja:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KELAn muita palveluja