Sosiaali- ja terveyspalvelut

Tuoreimmat uutiset:

 

Takaisin

Kotihoidon henkilöstön tapaturmia jarruteltu kitkakengillä – etuus laajeni koko sote-henkilöstölle

Kuopion kaupungin kotihoidossa on saatu hyviä tuloksia liukastumistapaturmien ehkäisyssä. Kaupunki on tukenut kitkakenkien hankintaa kotihoidon henkilöstölle vuoden 2019 maaliskuusta alkaen. Seuranta-aikana 2018-2019 kotihoidon työntekijöiden sairauspäivät ovat laskeneet yli 300 päivää vuotta kohti.

Sen lisäksi, että työntekijöiden liukastumisten aiheuttamat säryt ja pitkäaikaisetkin haitat ovat selkeästi vähentyneet, on kaupungille myös tullut säästöä runsaat 100 000 euroa sairauspäivän hinnan mukaan laskettuna.

- Kotihoidossa saatujen tulosten vuoksi perusturvan ja terveydenhuollon johtoryhmä linjasikin tänä syksynä, että käytäntöä laajennetaan koskemaan kotihoidon henkilöstön lisäksi myös muita perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden kentällä työskenteleviä, työsuojelukonsultti Kirsi Jouhkimo kertoo.

Jatkossa kaikilla sosiaali- ja terveyspalvelujen kenttätyötä tekevillä työntekijöillä on mahdollisuus ostaa kaupungin osittain kustantamat kitkakengät kolmen vuoden välein syksyisin.

Taustalla runsaat tapaturmat talvikeleillä

Tapaturmatilastot toivat muutama vuosi sitten selvästi esille, että kotihoidon liukastumistapaturmia tulee ehkäistä jotenkin. Työsuojeluvaltuutettu kiinnitti huomiota kotihoidon työntekijöiden runsaisiin liukastumistapaturmiin vuosina 2017 ja 2018.

– Kuukausiseurannassa kotihoidon henkilöstön liukastumistapaturmia todettiin huomattavan paljon. Kotihoidon työpäivään kuuluvat kävelymatkat asiakkaiden kotien välillä, usein kiirehtienkin, jolloin riski liukastumisille on suuri. Useampien asiantuntijoiden kanssa totesimme, että kitkakengät ovat paras vaihtoehto, ja ratkaisu on nyt todettu hyväksi.

Oikean tuotteen valintaan osallistui muun muassa työfysioterapeutti sekä kentällä toimiva henkilöstö. Koska kotihoidon työ on siirtymistä paikasta toiseen, tuotteen piti myös olla helppokäyttöinen.

- Työntekijät liikkuvat ulkona ja sisällä, joten nastakengät eivät olleet käytännön kannalta paras vaihtoehto. Esitimme johtoryhmälle keväällä 2019 lopulta kotihoitoon siis kitkakenkien hankintaa, ja se hyväksyttiin.

Etuuden voi käyttää kolmen vuoden välein

Johtoryhmä linjasi päätöksessään, että kenkien tulee olla kotimaiset, ja niitä tarjotaan vakituisille ja sijaisille, joiden työsopimus on voimassa yli kuusi kuukautta talvikautena. Etuuden voi käyttää kolmen vuoden välein. Työnantaja kustantaa kitkakengistä 60 % työntekijän omavastuu on 40 %.

- Silloin päätettiin myös, että tilannetta arvioidaan myöhemmin. Jos todetaan, että henkilöstöetuudesta on hyötyä liukastumistapaturmiin, sitä voidaan laajentaa koskemaan muitakin ammattiryhmiä.

Tähän mennessä työnantajan etuuden kitkakengistä on hyödyntänyt yhteensä noin kaksisataa työntekijää, ja kuluvan syksyn osalta ostomahdollisuus on edelleen voimassa.