Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalisen kuntoutuksen palvelukokonaisuus


Sosiaalinen kuntoutus on sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi ja osallisuuden edistämiseksi. Siihen kuuluu sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen, kuntoutusneuvonta ja -ohjaus sekä tarvittavien palvelujen yhteensovittaminen. Sosiaalisen kuntoutuksen tarkoituksena on lisäksi tukea arjen sujumista ja elämänhallintaa sekä vahvistaa sosiaalisia vuorovaikutussuhteita ja –taitoja toiminnallisin keinoin ja palveluin.

Toiminnalliset palvelut


Toiminnalliset sosiaalisen kuntoutuksen palvelut on tarkoitettu täysi-ikäisille henkilöille, jotka eivät ole työelämässä ja jotka toivovat löytävänsä itselleen sopivia toimintamahdollisuuksia osallisuuden ja kuntoutumisen edistämiseksi. Palvelujen lähtökohtana on asiakkaan yksilöllinen sosiaalisen kuntoutuksen suunnitelma. Toiminnalliset palvelut toteutetaan palvelusetelillä ammattitaitoisten palveluntuottajien kanssa sekä yhteistyössä julkisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Lisätietoa palvelusetelistä: https://www.kuopio.fi/palveluseteli-sosiaalinen-kuntoutus

Toiminnallisiin sosiaalisen kuntoutuksen palveluihin ohjautuminen:

  • Oman sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan kanssa
  • Hakeutumalla sosiaalipalvelujen piiriin ottamalla yhteyttä aikuissosiaalityön ohjaus- ja neuvontapalveluihin, yhteystiedot osoitteessa: https://www.kuopio.fi/fi/aikuiset1

Voit myös kysyä lisää palveluista ja ohjautumisesta sosiaalisen kuntoutuksen palveluohjaajilta.

Palveluntuottajan valinta Palveluntuottajan valinta

Yhteystiedot Yhteystiedot

Palveluohjaaja
Kirsi Laukkanen
044 718 3438
kirsi.laukkanen@kuopio.fi

Palveluohjaaja
Elisa Soikkola
044 718 3439
elisa.soikkola@kuopio.fi

Yhteistyökoordinaattori
Virpi Kilpeläinen
044 718 3442
virpi.a.kilpelainen@kuopio.fi

Tulliportinkatu 37 F, 1 krs.
PL 227, 70101 Kuopio