Sote-uudistus

Pohjois-Savon kuntien sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Pohjois-Savossa on sen jälkeen yksi järjestäjä, joka on vastuussa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluista.

Valtakunnallisen sote-uudistuksen hankkeet ovat käynnistyneet Pohjois-Savossa POSOTE20-hankkeen vetämänä. 

Olemme osa valtakunnallista uudistusta


Väliaikainen valmistelutoimielin (Vate) vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa.

Pohjois-Savossa on meneillään kaksi sosiaali- ja terveydenhuollon laajaa kehittämishanketta: sote-rakenneuudistus ja tulevaisuuden sote-keskus-ohjelma. Ne muodostavat hallinnollisen kokonaisuuden, POSOTE20-hankkeen, joka koordinoi kehittämishankkeita sekä sote-uudistuksen vapaaehtoista alueellista valmistelua. Hankkeita rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö. Alueemme suunniteltuja kehittämistoimenpiteitä toteuttavat muun muassa alueen kunnat ja kuntayhtymät sekä sairaanhoitopiiri.

Lisätietoa verkossa

Seuraa Pohjois-Savon hyvinvointialueen valmistelua osoitteessa Etusivu - Pohjois-Savon Hyvinvointialue (pshva.fi)

Lisätietoja kehittämishankkeiden edistymisestä löytyy hankkeen verkkosivuilta osoitteesta www.posote20.fi, jonne on koottu perustietoa sekä alueen asukkaille että mukana oleville kehittäjätahoille. 

Valtakunnallisesta sote-uudistuksesta löytyy lisätietoa osoitteesta
www.soteuudistus.fi ja tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmasta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) verkkosivuilta.