Suun terveydenhuollon palveluseteli


Palveluseteliä voidaan tarjota vaihtoehtona terveyskeskuksen aikuisten hammashoidon päivystyspotilaiden jatkohoidonpalveluille. Palvelusetelillä voidaan nopeuttaa potilaiden hoitoon pääsyä ja lisätä heidän valinnanvapauttaan. Palvelusetelin avulla potilaat voivat itse valita hoitopaikan ja hoitavan hammaslääkärin suun terveydenhuollon hyväksymistä vaihtoehdoista.

Suunterveydenhuollon palvelusetelin omavastuuosuutta ei huomioida toimeentulotukihakemuksessa eikä siitä saa KELA-korvausta.

Kaupunki hyväksyy yksityiset palveluntuottajat, joille se antaa oikeuden tuottaa palveluja palvelusetelillä ja samalla myös valvoo palvelusetelillä tuotettujen palvelujen laatua. Hakuaika suunterveydenhuollon palvelusetelituottajaksi on jatkuva.

Lisätietoa palvelusetelistä Vaanan osoitteesta www.palveluseteli.fi sekä ylihammaslääkäri Maija Rajamaalta, 044 718 6601.

Palaute