Suun terveydenhuollon palvelusetelit


Palveluseteli päivystyksen jatkohoitoja ja kiireettömiä hampaan lohkeamia varten


Hoitoon oikeutettuja ovat vain oman kunnan asukkaat ja terveyskeskuksen vaihtajat. Potilaan hoito-oikeus päättyy, kun potilaan kotipaikka muuttuu toiseen kuntaan.

Päivystyksen jatkohoidon palveluseteliä voidaan käyttää terveyskeskuksen suun terveydenhuollon päivystyksessä aloitettujen juurihoitojen jatkohoitoon tai ruuhkatilanteessa lohkeamien hoitoon.

Päivystyksen jatkohoidon palvelusetelin käytöstä sovitaan hammaslääkärin ja potilaan kanssa yhdessä. Vastaanoton ollessa ruuhkainen voidaan asiakaspalvelusta tehdä palveluseteli kiireetöntä hampaan lohkeamista varten.

Suunterveydenhuollon palvelusetelin omavastuuosuutta ei huomioida toimeentulotukihakemuksessa eikä siitä saa KELA-korvausta. Toimeentulotukea saava asiakas ei voi hakea omavastuuta toimeentulotuesta, jonka vuoksi hoito tehdään yleensä terveyskeskuksessa.

Asiakas valitsee itse palveluntuottajan setelin mukana toimitettavasta listasta. Hinta vaihtelee palveluntuottajien välillä ja setelin arvo määräytyy toimenpiteen mukaan.

Kaupunki hyväksyy yksityiset palveluntuottajat, joille se antaa oikeuden tuottaa palveluja palvelusetelillä ja samalla myös valvoo palvelusetelillä tuotettujen palvelujen laatua.

Lisätietoa palvelusetelistä Vaanan osoitteesta www.palveluseteli.fi sekä vs. ylihammaslääkäri Tiina Haatajalta 0447 186 220.

 

Palveluseteli kokonaishoitoja varten

 

Suun terveydenhuollon hoitojen ruuhkautumista puretaan kokonaishoitojen palvelusetelillä. Suun ja hampaiston tutkimus sekä hoitosuunnitelma tehdään normaalisti suun terveydenhuollossa. Asiakkaalla on tarkastuksen yhteydessä mahdollisuus valita palveluseteli hoitoa varten.

Palvelusetelin käytöstä sovitaan vastaanotolla asiakkaan ja hammaslääkärin kesken. Lisätietoa saat vastaanotolla.

Hoito palvelusetelillä maksaa saman verran kuin terveyskeskuksessa. Maksuista ei saa enää erillistä KELA-korvausta, sillä maksut ovat terveyskeskushinnaston mukaiset. Palveluseteli on voimassa 31.12.2022 asti, ja kaikki hoitosuunnitelman mukaiset toimenpiteet tulee olla tehtynä siihen mennessä.  Kokonaishoidon palvelusetelin voi saada myös toimeentulotukea saava asiakas.

Lisätietoja palvelusetelistä saat tarkastuksen yhteydessä. Reklamaatiot hoidosta tulee hoitaa ensisijaisesti suoraan palveluntuottajan kanssa.

Ilmoittautuminen palvelusetelituottajaksi Ilmoittautuminen palvelusetelituottajaksi

Hinnan ilmoittaminen Hinnan ilmoittaminen

Raportointi Raportointi