Suun terveystarkastukset

 

Ensimmäistä lasta odottavat perheet


Ensimmäistä lastaan odottava perhe voi käydä suuhygienistin vastaanotolla keskustelemassa perheen sekä tulevan lapsen suun terveydestä. Äitiysneuvolan terveydenhoitaja antaa ajan suuhygienistin vastaanotolle neuvolaan tai hammashoitolaan.

Käynnillä keskustellaan odottavan vanhemman/odottavien vanhempien suun terveydentilasta ja kartoitetaan mahdollista hoidontarvetta. Vanhempi voidaan tarviaatessa ohjata suun ja hampaiston tutkimukseen ja kokonaishoitoon hammaslääkärille.

 

Neuvolaikäiset

 

Lapsen ensimmäisen suun terveystarkastuksen tekee neuvolaterveydenhoitaja yksivuotiaan neuvolakäynnillä.

Alle kouluikäiset kutsutaan suun terveystarkastuksiin 2-, 3,5- ja 5-vuotiaat, ja yksilöllisen tarpeen vaatiessa tarvittaessa useammin.

 

Kouluikäiset ja nuoret

 

Alle 18-vuotiaat kutsutaan tarkastuksiin 7-, 12- ja 15-vuotiaana, ja yksilöllisen tarpeen vaatiessa tarvittaessa useammin.

 

Aikuiset

 

Yli 18-vuotiaat varaavat ajan vastaanotolle keskitetystä ajanvarauksesta.  Jos et ole aiemmin käynyt Kuopion suun terveydenhuollossa, varataan ensimmäinen tutkimusaika hammaslääkärille.

Hoitosuunnitelmat ja hoitovälit ovat yksilöllisiä. Seuraava suuhygienistin suun terveystarkastuksen, hammaslääkärin tutkimuksen sekä muun hoidon tarve arvioidaan suun terveydentilan sekä yleisterveyden riskin mukaan.

Suun terveydenhuolto kuuluu hoitotakuun piiriin määritellyn hoitosuunnitelman mukaisesti.

 

Vinkkejä maailman terveimpiin hampaisiin: 

Terve suu