Tapahtumatuki

 

Tapahtuma-avustusten myöntäminen keskeytetään koronaepidemian ajaksi

 

Kuopion kaupunki keskeyttää tapahtuma-avustusten myöntämisen koronaepidemian ajaksi. Aiemmin tehdyt päätökset ovat voimassa mutta kaupunki toivoo, että tapahtumajärjestäjät noudattavat valmiuslain nojalla annettuja ohjeita ja määräyksiä tapahtumien järjestämistä koskien.

Aluehallintovirastot ovat 17.3.2020 antaneet määräykset, joiden mukaan yli 10 hengen yleiset kokoukset ja yleisötilaisuudet kielletään. Hallituksen linjauksen mukaisesti suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla. Valmiuslaki antaa myös mahdollisuuden rajoittaa ihmisten liikkumista henkeä ja terveyttä uhkaavan vaaran vuoksi.

Kokoontumista koskevien rajoitusten vuoksi ei ole tarkoituksenmukaista myöntää uusia tapahtuma-avustuksia ennen kuin epidemian päättymisestä ja kokoontumisia koskevien rajoitusten päättymisestä on tarkempaa tietoa.

Jos tapahtuma-avustus on myönnetty ja tapahtumaa ei voi järjestää suunnitelulla tavalla, tulee avustuksen saajan tehdä muutoshakemus avustuksen käyttötarkoituksesta.

Tapahtumahakemukset ja yhteistyöesitykset


Tapahtumajärjestäjä voi tehdä kaupungille esityksen yhteistyöstä tapahtuman järjestämisestä Kuopiossa sekä hakea tukea järjestämiseen. Hakeminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella Tapahtumatukihakemus

Tapahtumatuki on tarkoitettu Kuopiossa järjestettävien kertaluontoisten tai toistuvien tapahtumien tukemiseen ja tapahtumajärjestäjien taloudellisen riskin pienentämiseen. Tapahtumajärjestäjät voivat hakemuksen yhteydessä esittää, millaista markkinoinnillista yhteistyötä he voivat tapahtuman yhteydessä kaupungille tarjota. Vastikkeellisuuden esittäminen ei ole pakollista.

Lisätietoja tapahtumatukien arvioinnista sekä yhteistyömahdollisuuksista (pdf)

Kaikkiin tapahtumatukien hakuun, käsittelyyn ja yhteistyöesityksiin liittyvissä asioissa yhteydenotot yhteistyökoordinaattori Markku Lindiin, 044 718 2070, markku.lind(at)kuopio.fi.

Hakemuksia voi täydentää lähettämisen jälkeen ja yhteistyöesityksiä voidaan muokata ja tarkentaa neuvottelemalla. Tapahtumakohtaiset viralliset päätökset tehdään kaupunginvaltuuston vahvistettua vuoden 2020 kaupungin talousarvion joulukuussa.

Tapahtumatukiselvitys
 

Tapahtumatuki maksetaan  tapahtuman jälkeen, kun tuen saaja on toimittanut kaupungille selvityksen tapahtuman toteumasta oheisella e-lomakkeella. Muista maksujärjestelyistä on sovittava erikseen. Loppuvuodesta toteutuvien tapahtumien osalta on huomioitava, että maksatus voidaan tehdä vuoden 2019 aikana. Tapahtumatukiselvitys sähköisenä lomakkeena.

Lisätietoja: yhteistyökoordinaattori Markku Lind, puh. 044 718 2070, markku.lind(at)kuopio.fi.