Tapahtumatuki

 

Tapahtumahakemukset ja yhteistyöesitykset


Tapahtumatuki on tarkoitettu Kuopiossa järjestettävien kertaluontoisten tai toistuvien tapahtumien tukemiseen ja tapahtumajärjestäjien taloudellisen riskin pienentämiseen. Tapahtumajärjestäjät voivat hakemuksen yhteydessä esittää, millaista markkinoinnillista yhteistyötä he voivat tapahtuman yhteydessä kaupungille tarjota. Vastikkeellisuuden esittäminen ei ole pakollista.

Lisätietoja tapahtumatukien arvioinnista sekä yhteistyömahdollisuuksista

Vuoden 2018 aikana järjestettäville tapahtumille voi hakea avustusta Tapahtumatuki 2018 -lomakkeella.

Vuoden 2019 aikana järjestettäville tapahtumille hakeminen tapahtuu Tapahtumatuki 2019 -lomakkeella. Hakemuksia pyydettiin 31.8.2018 mennessä.  Vuoden 2019 tapahtumatukien kokonaismääräraha valmistellaan määräaikaan tulleiden hakemusten pohjalta. Kaupunginhallitus ja apualaiskaupunginjohtaja tekevät tapahtumakohtaiset tukipäätökset kun kaupunginvaltuusto on vahvistanut kaupungin ensi vuoden talousarvion marras- joulukuun vaihteessa. Hakemuksia on mahdollisuus tarkentaa ja päivittää vielä jättöpäivän jälkeen olemalla yhteydessä yhteistyökoordinaattori Markku Lindiin. Hakemuksia vuodelle 2019 voi vielä tehdä alla olevalla lomakkeella. Tapahtumatukien hakuun, käsittelyyn, yhteistyöesityksiin tai muissa tapahtuma-asioissa yhteydenotot Markku Lindiin.

Lisätietoja: yhteistyökoordinaattori Markku Lind, puh. 044 718 2070, markku.lind(at)kuopio.fi.

Tapahtumatukihakemus 2018

Tapahtumatukihakemus 2019
 

Tapahtumatukiselvitys
 

Tapahtumatuki maksetaan  tapahtuman jälkeen, kun tuen saaja on toimittanut kaupungille selvityksen tapahtuman toteumasta oheisella e-lomakkeella. Muista maksujärjestelyistä on sovittava erikseen. Loppuvuodesta toteutuvien tapahtumien osalta on huomioitava, että maksatus voidaan tehdä vuoden 2018 aikana.

Tapahtumatukiselvitys 

Lisätietoja: yhteistyökoordinaattori Markku Lind, puh. 044 718 2070, markku.lind(at)kuopio.fi.