Terveydenhuoltopalvelut

Kouluterveydenhuolto


Jokaisella koululla on terveydenhoitaja. Terveydenhoitaja voi olla myös usean koulun yhteinen. Koulun koosta riippuu, onko terveydenhoitaja paikalla jokaisena koulupäivänä vai harvemmin.

Opiskeluterveydenhuolto


Kuopion kaupungin opiskeluterveydenhuolto huolehtii Kuopion lukioiden, ammatillisen toisen asteen oppilaitosten ja ammattikorkeakoulun opiskelijoiden terveydestä. Tavoitteena on edistää opiskelijan hyvinvointia sekä tukea opiskeluterveyttä ja tulevaa työkykyä.

Opiskeluterveydenhoitajien yhteystiedot löytyvät oppilaitoksen linkin alta.

Työttömien terveydenhuolto


Terveystarkastuksen tavoitteena on tunnistaa muun muassa työttömän työkyvyn esteitä, tukea henkistä hyvinvointia ja elämänhallintaa, edistää terveydentilaa ja toimintakykyä sekä ennalta ehkäistä sairauksia ja niiden fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia seurauksia.

Maahanmuuttajien terveydenhuolto


Maahanmuuttajat käyttävät Kuopiossa samoja terveys- ja sosiaalipalveluja kuin muutkin kuntalaiset. Poikkeuksena ovat maahanmuuttajat, jotka ovat saapuneet Kuopioon pakolaisina ja joille palveluja antaa maahanmuuttajayksikkö.

Opetus ja koulutus Opetus ja koulutus

Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto

Terveydenhoitajien yhteystiedot Terveydenhoitajien yhteystiedot