Terveysaseman vaihtaminen


Asiakkaalla on oikeus valita hoidostaan vastaava terveysasema oman kunnan sisällä. Kuopiossa on viisi  terveysasemaa: pääterveysasema keskustassa, Pyörön terveysasema Petosella sekä Karttulan, Riistaveden Vehmersalmen terveysasemat. Jos potilas haluaa vaihtaa terveysasemaa oman kunnan sisällä, riittää että hän ilmoittaa siitä terveysasemalle, jonka asiakkaaksi haluaa. Hoitotiimi määräytyy uudella terveysasemalla asiakkaan syntymäkuukauden perusteella. Terveysasemaa voi vaihtaa kerran vuodessa.

Terveysaseman vaihtaminen eri kuntien välillä


Vuoden 2014 alusta alkaen henkilö voi valita perusterveydenhuollostaan vastaavan terveyskeskuksen tai terveysaseman palvelujen saamiseksi. Valinnasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä hoitovastuussa olevan kunnan että valitun kunnan terveyskeskukselle. Hoitovastuu siirtyy valitun kunnan terveyskeskukselle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta. Henkilön valinta voi kohdistua samanaikaisesti vain yhteen terveyskeskukseen ja terveysasemaan.

Kirjalliset ilmoitukset terveysaseman vaihtamisesta:

va. ylilääkäri Pauliina Sulku (tai tiimivastaavat)
Terveydenhuollon palvelualue
PL 227, 70101 Kuopio