Terveysaseman vaihtaminen


Asiakkaalla on toukokuusta 2011 lähtien oikeus valita hoidostaan vastaava terveysasema oman kunnan sisällä. Kuopiossa on viisi  terveysasemaa: pääterveysasema keskustassa, Pyörön terveysasema Petosella sekä Karttulan, Riistaveden Vehmersalmen terveysasemat. Terveysaseman vaihtamisesta tehdään kirjallinen ilmoitus ylilääkärille tai apulaisylilääkärille. Hoitotiimi määräytyy uudella terveysasemalla asiakkaan syntymäajan perusteella.Terveysasemaa voi vaihtaa kerran vuodessa.

Terveysaseman vaihtaminen eri kuntien välillä


Vuoden 2014 alusta alkaen henkilö voi valita perusterveydenhuollostaan vastaavan terveyskeskuksen tai terveysaseman palvelujen saamiseksi. Valinnasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä hoitovastuussa olevan kunnan että valitun kunnan terveyskeskukselle. Hoitovastuu siirtyy valitun kunnan terveyskeskukselle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta. Henkilön valinta voi kohdistua samanaikaisesti vain yhteen terveyskeskukseen ja terveysasemaan.

Kirjalliset ilmoitukset terveysaseman vaihtamisesta:

va. ylilääkäri Pertti Lipponen (tai tiimivastaavat)
Terveydenhuollon palvelualue
PL 227, 70101 Kuopio