Asiakasmaksut 2021

 

Pääterveysasemalla voi maksaa 6.4. lähtien vain pankkikortilla

Kuopion kaupungin pääterveysaseman potilastoimistolla, os. Tulliportinkatu 15 H, voi 6.4.2020 alkaen maksaa vain pankkikortilla. Turvataksemme asiakkaamme ja henkilökuntamme koronatilanteessa emme toistaiseksi voi käyttää käteistä rahaa kassapalveluissamme.

Tiimilääkärit


Vastaanottokäynti 20,60 euroa

Maksu peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä, joten se on vuodessa enintään 61,80 euroa.

Vastaanottomaksua ei peritä:
 • alle 18-vuotiailta
 • Veteraanitunnuksen omaavilta (Suomen sotien 1939-1945 veteraani)

Tiimihoitajat


Vastaanottokäynti 11,40 euroa

Maksu peritään kolmelta ensimmäiseltä kerralta, joten se on enintään 34,20 euroa vuodessa.

Vastaanottomaksua ei peritä:

 • alle 18-vuotiailta
 • veteraanitunnuksen omaavilta (Suomen sotien 1939-1945 veteraani)
 • hoitajavastaanotosta, joka johtaa maksulliseen lääkärivastaanottoon

Maksuttomat palvelut


Maksuttomia palveluja ovat terveysneuvonta, terveystarkastukset, psykiatrisen avohoidon palvelut (psykiatrian sairaanhoitajien sekä Kuopion psykiatrian keskuksen lääkäri- ja hoitajavastaanottokäynnit), seulonnat, neuvolapalvelut, tartuntalaissa tarkoitetut rokotukset, kouluterveydenhuolto ja opiskeluterveydenhuolto.

Akuuttivastaanotto

 • arkisin klo 16-20                                                   20,60 euroa
 • arkisin klo 20-22                                                   28,30 euroa
 • lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä klo 8-22     28,30 euroa
 • hoitajavastaanotto                                                 11,40 euroa
 • veteraanitunnuksen omaaville ja alle 18-vuotiaille maksuton

Erikoislääkäri

 • vastaanottomaksu                                                  41,20 euroa
 • erikoislääkärin vastaanoton korvaava puhelinkäynti   26,70 euroa

Muut maksut

 • Lääkärinlausunnot porrastetusti 38,60–50,80 euroa
 • Ajokorttitodistus 61,00 euroa
 • Peruuttamatta ja käyttämättä jäänyt vastaanottoaika 50,80 euroa.
 • Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu (sairaalahoito) 48,90 euroa.

Maksukatto


Maksukatto  vuonna 2021 on 683 euroa. Maksukatolla ehkäistään kohtuuttoman korkeita kunnallisia sosiaali- ja terveyspalvelumaksuja.

Kun raja ylittyy, avopalvelujen käyttö on sen jälkeen maksutonta loppuvuoden ajan. Lyhytaikaisen laitoshoidon vuorokausihinta maksukaton jälkeen on 22,50 euroa.

Maksut kertyvät kalenterivuosittain. Uusi jakso alkaa aina 1.1. ja päättyy 31.12. Terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä.

Maksukaton piiriin kuuluvat maksut:
 • tiimilääkärin ja yhteispäivystyksen käyntimaksut
 • lyhytaikainen laitoshoito
 • yksilökohtainen fysioterapia
 • hoitajan vastaanottokäynti
 • poliklinikkamaksu
 • sarjahoito
 • kuntoutus
 • päiväkirurgian maksu yö- ja päivähoito
 • erikoislääkärin vastaanoton korvaava puhelinkäynti

Vuosikattoon ei lasketa esimerkiksi hammashoidon, sairaankuljetuksen ja erikoismaksuluokan lisämaksuja, lääkärintodistusmaksuja, yksityislääkärin lähetteellä tehtävien laboratorio- ja röntgentutkimusten maksuja eikä tulosidonnaisia maksuja.

Vapaakortti


Vapaakortin myöntää se organisaatio, jonka tuottaman palvelun aikana maksukatto ylittyy. Kuopion kaupungilla vapaakortin myöntää perusturvan ja terveydenhuollon asiakasmaksuyksikkö, KYSissä maksukattoasioita hoitaa potilastoimisto.

Lisätietoja


Kuopion kaupungin perusturvan ja terveydenhuollon asiakasmaksuyksiköstä.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut perustuvat lakiin ja asetukseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992 ja 912/1992).

Asiakasmaksut on vahvistettu perusturva- ja terveyslautakunnan päätöksellä 17.12.2019 § 87.

Asiakasmaksut Asiakasmaksut

Tiimilääkäri 20,60 €
Tiimihoitaja 11,40 €
Erikoislääkäri 41,20 €
Peruuttamatta jäänyt aika 50,80 €

Maksupisteen yhteystiedot Maksupisteen yhteystiedot

Terveyskeskuksen käyntimaksut ja suun terveydenhuollon maksut:
Tulliportinkatu 15 H

Avoinna
ma–ke klo 7.45–15.00
to–pe klo 7.45–14.00

Asiakasmaksuyksikön yhteystiedot Asiakasmaksuyksikön yhteystiedot

Savotalo,Tulliportinkatu 17, 3. kerros.

Asiakaspalvelu
Tulliportinkatu 17 F tai G, 3. krs (sisäänkäynti Museokadun puolelta, F-ovesta hissi)

ma–to klo 8.00–15.15
pe klo 8.00–14.00

asiakaslaskutus.ptp(at)kuopio.fi

Puhelinpalveluajat Puhelinpalveluajat

Puhelinpalveluajat
ma-pe klo 9 - 11

laitoshoidon asiakasmaksut
017 186 808, 017 186 130

avohoidon asiakasmaksut
017 186 127

kotihoidon asiakasmaksut
017 183 261, 017 186 153

palveluasumisen maksut
017 186 131, 017 186 141, 017 186 123 

muut laskutusasiat
017 186 127