Mikä on asemakaava?


Alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten laaditaan asemakaava, joka osoittaa alueet eri tarkoituksia varten ja ohjaa rakentamista sekä muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla.

Asemakaava tai sen muutos esitetään kartalla, jossa osoitetaan mm. alueiden rajat, käyttötarkoitukset ja rakentamisen määrä sekä rakennusten sijoitusta ja rakentamistapaa koskevat periaatteet. Asemakaavaan kuuluvat myös kaavamerkinnät ja -määräykset sekä selostus.

Miten asemakaavat syntyvät?


Asemakaavat sekä niihin liittyvät rakentamistapaohjeet laaditaan asemakaavoituksessa. Vuosittain julkaistaan kaavoituskatsaus (pdf) ajankohtaisista kaavatöistä.

Asemakaava tai sen muutos tulee vireille joko omistajan tai jonkin muun tahon aloitteesta.

Suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista tiedotetaan niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa (osallinen), on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.

Lue lisää aiheesta Miten voin osallistua kaavoitukseen?

Julkaisuja ja lisää aiheesta Julkaisuja ja lisää aiheesta