Tilinpäätös ja seurantaraportit


Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilinpäätös maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailun, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, taseen, konsernitilinpäätöksen ja niiden liitetiedot. Tilinpäätökseen kuuluvat myös liikelaitosten erillistilinpäätökset.Toimintakertomus sisältää kunnan ja kuntakonsernin toimintaa ja kokonaistaloutta koskevat katsaukset. Tilinpäätöksen toteutumisvertailu sisältää valtuuston hyväksymät strategiaa, käyttötaloutta, investointeja ja rahoitusta koskevat tavoitteet ja niiden toteutumisen.

Kaupunginvaltuustolle raportoidaan strategian ja tavoitteiden toteutumisesta kolme kertaa vuodessa. Osavuosikatsauksia tehdään kaksi ja tilinpäätös. Taloutta seurataan lisäksi kuukausiraporteilla.

Tilinpäätökset

 

Tilinpäätös 2018

Kuopion kaupungin tilinpäätös 2018  (pdf)
Kuopion tilinpäätöksen 2018 esittelydiat (pdf)

Aikaisemmat tilinpäätökset

Kuopion kaupungin tilinpäätös 2017, kv. 11.6.2017 (pdf)
Kuopion tilinpäätöksen 2017 esittelydiat (pdf)

Kuopion kaupungin tilinpäätös 2016 (pdf)
Kuopion tilinpäätöksen 2016 esittelydiat (pdf)

Juankosken kaupungin tilinpäätös 2016
Juankosken tilinpäätöksen 2016 esittelydiat

Seurantaraportit
 

Tammi-elokuun osavuosikatsaus 2018
Tammi-huhtikuun osavuosikatsaus 2018

Tammi-elokuun osavuosikatsaus 2017
Tammi-huhtikuun osavuosikatsaus 2017

Henkilöstökertomukset

Kuopion kaupungin henkilöstökertomus 2017
Kuopion kaupungin henkilöstökertomus 2016

Hyvinvointikertomukset

Kuopion hyvinvointikertomus 2017
Kuopion hyvinvointikertomus 2016
Arviointi kuopiolaisten hyvinvoinnista 2013-2016

Veroprosentit Veroprosentit

 2018 ja 2019

  • Tuloveroprosentti 20,5 %
    Kiinteistöt:
  • Yleinen kiinteistövero 1,3 %
  • Vakituinen asuminen 0,52 %
  • Muu kuin vakituinen asuminen 1,1 %
  • Rakentamaton rakennuspaikka 3 %

Tunnuslukuja Tunnuslukuja

Tilinpäätös               TP2017 TP2016                
Asukkaita 31.12.         118234  117740
Veroprosentti                  20,5      20,5
Verotulot, milj. €           452,7     443,9
Valtionosuudet, milj. €   197,3     198,2
Kassan riittävyys, pv          20         21
Kertynyt ylijäämä, milj.€ 106,1      98,2
Lainat €/asukas              2790     2884
Lainakanta 31.12.milj.€  329,8     339,6


Kuopion kaupungin ja konsernin tilinpäätösten tunnusluvut
Tilinpäätöksen 2017 tunnusluvut

Tilinpäätöksen 2016 tunnusluvut
Tilinpäätöksen 2015 tunnusluvut

Tilinpäätökset Tilinpäätökset

Osavuosikatsaukset Osavuosikatsaukset