Tilinpäätös ja osavuosikatsaukset


Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilinpäätös maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailun, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, taseen, konsernitilinpäätöksen ja niiden liitetiedot. Tilinpäätökseen kuuluvat myös liikelaitosten erillistilinpäätökset.

Toimintakertomus sisältää kunnan ja kuntakonsernin toimintaa ja kokonaistaloutta koskevat katsaukset.

Tilinpäätöksen toteutumisvertailu sisältää valtuuston hyväksymät strategiaa, käyttötaloutta, investointeja ja rahoitusta koskevat tavoitteet ja niiden toteutumisen.

Kaupunginvaltuustolle raportoidaan strategian ja tavoitteiden toteutumisesta kolme kertaa vuodessa. Osavuosikatsauksia tehdään kaksi kappaletta. Kolmas eli viimeinen raportti on tilinpäätös, joka kattaa koko vuoden seurannan.

Veroprosentit Veroprosentit

2014, 2015, 2016 ja TA2017

  • Tuloveroprosentti 20,5 %
    Kiinteistöt:
  • Yleinen kiinteistövero 1,3 %
  • Vakituinen asuminen 0,52 %
  • Muu kuin vakituisen asuminen 1,1 %
  • Rakentamaton rakennuspaikka 3 %

Tunnuslukuja Tunnuslukuja

Tilinpäätös 2015                       
Asukkaita 1.1.2016            112 117
Veroprosentti                      20,5
Verotulot, milj. €                429,4
Valtionosuudet, milj. €       164,2
Kassan riittävyys, pv          22
Kertynyt ylijäämä, milj. €  117,0
Lainat €/asukas                   2 802
Lainakanta 31.12.milj. €     314,1

Kuopion kaupungin ja konsernin tilinpäätöksen 2015 tunnusluvut

Osavuosikatsaukset Osavuosikatsaukset