Tilinpäätös ja osavuosikatsaukset


Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilinpäätös maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailun, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, taseen, konsernitilinpäätöksen ja niiden liitetiedot. Tilinpäätökseen kuuluvat myös liikelaitosten erillistilinpäätökset.Toimintakertomus sisältää kunnan ja kuntakonsernin toimintaa ja kokonaistaloutta koskevat katsaukset. Tilinpäätöksen toteutumisvertailu sisältää valtuuston hyväksymät strategiaa, käyttötaloutta, investointeja ja rahoitusta koskevat tavoitteet ja niiden toteutumisen.

Kaupunginvaltuustolle raportoidaan strategian ja tavoitteiden toteutumisesta kolme kertaa vuodessa. Osavuosikatsauksia tehdään kaksi ja tilinpäätös. Taloutta seurataan lisäksi kuukausiraporteilla.

Tilinpäätökset

Tilinpäätös 2019

 

Kuopion kaupungin vuoden 2019 tilinpäätös muodostui 54,9 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Kyse on kuitenkin kirjanpidollisesta ylijäämästä Kuopion Vesi Liikelaitoksen yhtiöittämisen seurauksena. Ilman kertaluonteisia kirjanpitoeriä kaupungin tulos oli ennätyksellisen huono, -38 miljoonaa euroa.

Tilinpäätöstiedote (pdf | päivitetty 30.3.)
Tilinpäätöksen esittelyaineisto (pdf | päivitetty 30.3))
Tilinpäätöskirja 2019 (pdf)

Aikaisemmat tilinpäätökset
 

Kuopion kaupungin tilinpäätös 2018  (pdf)
Kuopion tilinpäätöksen 2018 esittelydiat (pdf)

Kuopion kaupungin tilinpäätös 2017, kv. 11.6.2017 (pdf)
Kuopion tilinpäätöksen 2017 esittelydiat (pdf)

Kuopion kaupungin tilinpäätös 2016 (pdf)
Kuopion tilinpäätöksen 2016 esittelydiat (pdf)

Juankosken kaupungin tilinpäätös 2016
Juankosken tilinpäätöksen 2016 esittelydiat

Seurantaraportit

Kesäkuu 2020
Maaliskuu 2020
Elokuu 2019
Huhti 2019
Elokuu 2018

Huhtikuu 2018
 

Henkilöstökertomukset

Kuopion kaupungin henkilöstökertomus 2019
Kuopion kaupungin henkilöstökertomus 2018
Kuopion kaupungin henkilöstökertomus 2017
Kuopion kaupungin henkilöstökertomus 2016

Hyvinvointikertomukset

Kuopion hyvinvointikertomus 2019
Kuopion hyvinvointikertomus 2017
Kuopion hyvinvointikertomus 2016
Arviointi kuopiolaisten hyvinvoinnista 2013-2016

Veroprosentit Veroprosentit

 2018 ja 2019

  • Tuloveroprosentti 20,5 %
    Kiinteistöt:
  • Yleinen kiinteistövero 1,3 %
  • Vakituinen asuminen 0,52 %
  • Muu kuin vakituinen asuminen 1,1 %
  • Rakentamaton rakennuspaikka 3 %

Osavuosikatsaukset Osavuosikatsaukset