Toimenpide- ja rakennuskiellot


Rakentamista ja muita toimenpiteitä varten tarvitaan lähes aina lupa tai ilmoitus. Kaupungin alueella on erilaisia rakennuskielto- ja suunnittelutarvealueita sekä toimenpiderajoituksia.

Ennen rakennuspaikan hankkimista tai rakennushankkeen suunnittelun käynnistämistä on aina selvitettävä rakennuspaikkaa koskevat rakentamisrajoitukset ja tarvittavat luvat.

Suunnittelutarvealue määräytyy maankäyttö- ja rakennuslain perusteella. Lisäksi voi olla myös yleiskaavan tai rakennusjärjestyksen määräykseen perustuvia suunnittelutarvealueita.

Rakennus- ja toimenpiderajoitus voi olla voimassa olevan yleis- tai asemakaavan määräykseen perustuva tai erikseen alueelle päätetty.

Yleiskaavan laatimista ja muuttamista varten voi kunta määrätä alueelle rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen, joka voi olla voimassa kunnan päätöksillä 5 + 5 vuotta ja sen jälkeen Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksellä kunnan hakemasta erityisestä syystä vielä 5 vuotta.

Asemakaavan laatimista ja muutamista varten voi kunta määrätä alueelle rakennuskiellon, joka on voimassa 2 vuotta kerrallaan. Asemakaava-alueen laajentamista varten rakennuskielto voi kestää enintään 8 vuotta.

Rakennuskielto on voimassa myös alueella, jolle on hyväksytty asemakaava tai asemakaavan muutos, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman.