Tontin vuokrasopimuksen muutokset

Vuokrasopimuksen siirto

Vuokra-alueen tai sen osan luovuttaminen toisen hallintaan (alivuokraus) on kielletty.

Vuokralaisella on oikeus vuokranantajaa kuulematta siirtää vuokraoikeus toiselle, ellei vuokraoikeuden siirrosta ole vuokrasopimuksessa erillistä mainintaa. Uuden vuokralaisen on haettava vuokraoikeutensa kirjaamista maanmittauslaitokselta maakaaren mukaisesti ja toimitettava viipymättä vuokranantajalle jäljennös luovutuskirjasta tai muusta saannon perusteena olevasta asiakirjasta.

Mikäli vuokrasopimuksen mukaan vuokraoikeutta ei saa siirtää toiselle ilman vuokranantajan lupaa, tulee vuokralaisen ennen luovutuskirjan allekirjoittamista ja vuokraoikeuden siirtämistä olla yhteydessä vuokranantajaan.

Vuokrasopimuksen uusiminen

Kaupunki pääsääntöisesti jatkaa tonttien maanvuokrasopimuksia nykyisten sopimuksien päättyessä. Vuokrasopimukset uusitaan noin puoli vuotta ennen voimassa olevan sopimuksen päättymistä. Samassa yhteydessä kaupunki tarkistaa sopimuksen mukaisen vuokran nykytasoon. Sopimusta uusittaessa vuokran korotusta voidaan kaupungin valtuuston päätöksen mukaisesti porrastaa, mikäli korotus on yli kaksin-, nelin- tai kuusinkertainen.

Vuokran maksaminen

Maanvuokran voi maksaa yhdessä tai kahdessa erässä. Vuoden 2022 alusta alkaen vuokra on mahdollista maksaa myös neljässä erässä. Laskutusta koskevat muutokset tulee lähettää 15.2. mennessä sähköpostitse osoitteeseen maanvuokra(at)kuopio.fi. Maksettaessa maanvuokraa useammassa kuin yhdessä erässä, lisätään kaikkiin laskuihin kaupungin voimassa olevan taksan mukainen maksutapalisä.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Vuokrasopimuksen muutokset:

Tonttisihteerit
Outi Martikainen
044 718 5517
Marjut Jääskeläinen
044 718 5506
maanvuokra(at)kuopio.fi

Vuokratontin ostaminen:

Omakotitontit
Maankäyttöinsinööri
Maija Lång
044 718 5536
maija.lang(at)kuopio.fi

Kerros- ja rivitalotontit
Tonttipäällikkö
Jarkko Meriläinen
044 718 5531
jarkko.merilainen(at)kuopio.fi