Tonttijako ja tonttien lohkominen

Tonttijako


Tonttijako on edellytys tontin lohkomiselle. Tonttijako on korttelitasoinen suunnitelma siitä, miten asemakaavan mukainen kortteli lohkotaan tonteiksi lohkomistoimituksilla.

Tonttijako tai tonttijaon muutos laaditaan joko erillisenä tai asemakaavan yhteydessä.

Erillinen maksullinen tonttijaon muutos laaditaan alueelle maanomistajan hakemuksesta. Tonttijaon muutoksen edellytykset tutkitaan tapauskohtaisesti ja päätöksen tonttijaon muuttamisesta tekee kiinteistöinsinööri.

Tonttijaon laatiminen kestää 1-2 kuukautta.

Tuleva osoite kiinteistölle voidaan antaa tonttijaossa.

Tonttijaon kustannukset


Erillisen tonttijaon laatimisen tai tonttijaon muuttamisen hinta on 810 euroa. Tämä sisältää enintään kaksi tonttia. Jokaisen lisätontin hinta on 100 euroa.

Mikäli tonttijaon aikana jokin työvaihe joudutaan tekemään uudelleen asiakkaasta johtuvasta syystä tai kyseessä on poikkeuksellisen suuritöinen tonttijaon laatiminen tai muutos, peritään kustannukset kulloinkin voimassa olevan kiinteistötoimitusmaksutaksan mukaisin tuntiveloitushinnoin.

3D-tonttijaon laatimiskustannukset peritään toteutuneiden työtuntien mukaisesti kiinteistötoimitusmaksutaksan tuntivelotushinnoin.

Lohkominen


Tontti muodostetaan lohkomistoimituksessa.

Tontti on lohkomisen ja kiinteistörekisteriin merkitsemisen jälkeen rakennuskelpoinen. Yksistään asemakaavan voimaantulo ja tonttijaon laatiminen ei tee tontista rakennuskelpoista asemakaava-alueella.

Tontin lohkominen tulee vireille omistajan kirjallisesta hakemuksesta tai Maanmittauslaitoksen toimitettua kiinteistönmuodostukseen tiedon määräalan lainhuudosta.

Lohkomistoimituskokouksesta ilmoitetaan asianosaisille kutsukirjeillä tai kokouksen ajankohdasta sovitaan asianosaisten kanssa.

Lohkominen kestää noin kahdesta viikosta kolmeen kuukauteen.

Lohkomismaksu


Lohkomismaksun suuruus määräytyy valtuuston vahvistaman kiinteistötoimitustaksan (pdf) periaatteiden mukaisesti.

Hakemuslomakkeet Hakemuslomakkeet

Toimitusmaksut Toimitusmaksut

Osoitteet Osoitteet

Viralliset karttaotteet Viralliset karttaotteet

Viralliset karttaotteet erilaisten lupahakemusten liitteiksi.

Asiointi
Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu
Valtuustotalo, Suokatu 42

Verkkolomake
Tilattavissa mm. kiinteistörekisteriote tai rasitustodistus.
Karttaotteet (e-lomake)

Yhteystiedot Yhteystiedot

Kiinteistönmuodostuspalvelut

Toimitusinsinööri
Elina Heikura
044 718 5540

Toimitusinsinööri
Anu Paananen
044 718 5502

kiinteistonmuodostus(at)kuopio.fi