”Vinskin piha” voitti Puistokadun ja Torikadun kulmakorttelin tontinluovutuskilpailun

 

Valtuustosalissa 12.4. pidetyssä julkistamistilaisuudessa esiteltiin Kuopion kaupungin 1.11.2016 – 31.1.2017 järjestämän tontinluovutuskilpailun tulokset.

Ensimmäiselle sijalle kilpailun arviointiryhmä asetti yksimielisesti ehdotuksen nro 7 Vinskin piha, joka parhaiten täyttää kilpailun tavoitteet. Ehdotuksen tekijät ovat: YIT Rakennus Oy / Jani Knuuttila ja Arkkityypit Oy / Saara Repo, arkkitehti SAFA ja Janne Repo, arkkitehti SAFA.

Kuopion kaupunki järjesti suunnittelu- ja toteutusryhmille suunnatun tontinluovutuskilpailun Puistokadun ja Torikadun kulmakorttelin rakennuttajien/rakentajien valitsemiseksi. Kilpailuun saapuneet yhdeksän ehdotusta valottavat monipuolisesti erilaisia lähestymistapoja annettuun suunnittelutehtävään. Erityiseksi haasteeksi osoittautui uudisrakentamisen sopeuttaminen toisaalta Puistokadun itäreunan puutalovaltaiseen kaupunkikuvaan ja miljööseen sekä toisaalta rännikatujen pienimittakaavaisuuteen.

”Vinskin pihan” uudisrakentaminen sopeutuu mittakaavaltaan parhaiten sekä Puistokadun itäreunan että rännikatujen kaupunkikuvaan ja miljööseen.  Ehdotus sisältää uudentyyppisen keskustan asuinkorttelin, jonka Hatsalankadun varrelle sijoitettu paritalo liittää säilytettävään puutalomiljööseen. Hatsalankadun katunäkymä säilyy muita kilpailuehdotuksia pienimittakaavaisempana. Ehdotuksen huoneistojakauma on monipuolinen suurikokoisista yksiöistä isoihin perhe- ja loft-asuntoihin. Asumisratkaisut sisältävät myös kilpailuohjelman mukaista uudentyyppistä joustavuutta.

Toiselle sijalle asetettiin kilpailuehdotus nro 1 OLOkortteli. Ehdotuksen tekijät ovat: Skanska Talonrakennus Oy / Juha Haaparanta ja Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy / Petri Rouhiainen, arkkitehti SAFA, Heli Javanainen, arkkitehti SAFA, Jan Jansson, arkkitehti SAFA, Gaston Contarin, arkkitehtiopiskelija ja Tietoa Finland Oy, 3D-visualisointi.

”OLOkorttelissa” kortteliin sisään muodostuu yhteinen terassoituva korttelipiha, asukkaiden OLO-huone, joka yhdistää hyvin korttelin eri osien mittakaavoja. Ehdotus on yleisilmeeltään moderni ja tasapainoinen. Rakeisuus ja pienimittakaavaisuus ovat tämän ehdotuksen parhaita puolia. Kehitettävää nähtiin kuitenkin rakennusten korkeuksissa, joita pidettiin kerroksen verran liian korkeina. Ehdotuksessa on paljon asuntoja, joskin rakennusten madaltaminen vähentää asuntojen määrää. Huoneistojakauma koostuu yksiöistä kolmioihin, mikä on pieni puute perheasuntojen tarpeen näkökulmasta.

Kilpailun arvostelupöytäkirja (pdf)

 

Kilpailuehdotukset saapumisjärjestyksessä

 

OLOkortteli                   planssit     selostus

Syli                              planssit     selostus

Pihapiirtit                      planssit     selostus

Kjellmanin unesta          planssit     selostus

Iso-Pietari                     planssit     selostus

Ukkini Vinski                 planssit     selostus

Vinskin piha                  planssit     selostus

C. A. Edelfeltin kulma    planssit     selostus

Kieppi                          planssit     selostus

 

Hankkeesta vastaa Hankkeesta vastaa

Kaavoitusarkkitehti
Virpi Lindell
044 718 5431
virpi.lindell(at)kuopio.fi