Tuen tarpeen arviointi

Yhteydenotto ja ilmoitus sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi


Jos olet huolissasi asiakkaasi, läheisesi tai jonkun muun kohtaamasi henkilön elämäntilanteesta, voit ottaa yhteyttä Kuopion kaupungin sosiaalihuoltoon sähköisellä lomakkeella. Sen perusteella sosiaalipalvelujen ammattilaiset arvioivat, millaista apua kyseisen henkilön tai perheen elämäntilanteeseen voidaan tarjota.

Ota yhteyttä sosiaalihuoltoon täyttämällä sähköinen yhteydenottolomake, mikäli sinulla on henkilön suostumus. Yhteydenotto tehdään aina yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaan suostumuksella. Yhteydenoton voit tehdä myös itseäsi koskevassa asiassa.

Täytä  sähköinen ilmoitus, mikäli sinulla ei ole henkilön suostumusta ja jos hän ei kykene huolehtimaan itsestään, terveydestään tai turvallisuudestaan.

Huomioithan, että yhteydenotto tai ilmoitus ei ole hakemus sosiaalihuollon palvelusta.

Sähköisen yhteydenoton ja ilmoituksen tekemiseen tarvitset henkilön henkilötunnuksen.

Laki velvoittaa terveydenhuollon ammattihenkilöt, sosiaalikuraattorit sekä sosiaalitoimen, opetustoimen, liikuntatoimen, varhaiskasvatuksen, pelastuslaitoksen, hätäkeskuslaitoksen, tullin, poliisin, rikosseuraamusviraston, työ- ja elinkeinoviranomaisen, kansaneläkelaitoksen tai ulosottoviranomaisien palveluksessa olevat tekemään ilmoituksen (sosiaalihuoltolaki, 35 §).

Jos kuulut edellä mainittuihin ammattiryhmiin ja olet työssäsi saanut tietää henkilöstä, jonka sosiaalihuollon tarve on ilmeinen, sinun on ohjattava hänet hakemaan sosiaalipalveluja. Jos apua tarvitseva henkilö antaa suostumuksensa, voit täyttää sähköisen yhteydenottolomakkeen. Jos suostumusta ei voida saada ja henkilö on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan tai jos lapsen etu sitä välttämättä vaatii, sinun on viipymättä tehtävä ilmoitus. Salassapitosäännökset eivät estä ilmoituksen tekemistä.