Tukea arkeen


Asukkaat saavat Kuopion kaupungilta tukea arkeensa muun muassa jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen, asumiseen liittyvään tuen tarpeeseen, taloudellisen tuen tarpeeseen, lapsen tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemiseksi sekä sairaudesta, vammasta tai ikääntymisestä aiheutuvaan tuen tarpeeseen.

Sosiaalipalvelut auttavat, tukevat ja neuvovat kuntalaisia erilaisissa sosiaalisissa ja taloudellisissa pulmatilanteissa. Sosiaalipalveluja ovat mm. sosiaalityö, sosiaaliohjaus, sosiaalinen kuntoutus, perhetyö, kotipalvelu, kotihoito, asumispalvelut, laitospalvelut ja liikkumista tukevat palvelut. Palveluneuvonta- ja ohjaus -sivuiltamme löytyy tarkempaa tietoa sosiaalipalveluistamme.

Ikäihmisille on tarjolla myös yhteisö- ja toimintakeskuspalveluja, ja vammaisille ja kehitysvammaisille päiväryhmätoimintapalveluja tukemaan arjen toimintakykyä.

Muita kaupungin palveluja Muita kaupungin palveluja

Yksityiset sosiaalipalvelut Yksityiset sosiaalipalvelut