Tukea lapsiperheille


Lasta, nuorta ja hänen perhettään tuetaan ensisijaisesti siten, että lapsi voi kasvaa ja asua omassa kodissaan. Lastensuojelutyötä tehdään yhteistyössä perheen ja sen lähiverkoston sekä eri viranomaisten kanssa. Yhteistyökumppaneina perheen tukemisessa ovat esimerkiksi päivähoito, neuvola, koulu ja nuorisotyö.

Lastensuojelutyön käynnistää huoli lapsen hyvinvoinnista, terveydestä tai kehityksestä. Hyvinvointia vaarantavia tekijöitä voivat olla esim. lapsen hoidon laiminlyönti, vanhempien päihteiden käyttö, mielenterveyden ongelmat, väkivalta tai voimakkaat ristiriidat perheessä. Lapsi tai nuori voi myös itse vaarantaa hyvinvointiaan esim. käyttämällä päihteitä, laiminlyömällä koulunkäyntiään tai tekemällä rikoksia.

Perhepalvelut ja lastensuojelun avohuolto, Sijais- ja jälkihuollon palvelut sekä  Perheoikeudellinen yksikkö sijaitsevat osoitteessa Viestikatu 1-3, 3.krs.

Perhetyö on yksi keskeinen lastensuojelun avohuollon tukitoimi. Lue lisää perhetyöstä.

Lapsiperheiden aikuissosiaalityö (palvelutarpeen arvioinnit sekä suunnitelmallinen sosiaalityö) palvelee niiden lapsiperheiden aikuisia, joiden lapsilla ei ole lastensuojelulain tai sosiaalihuoltolain mukaista asiakkuutta lapsiperhepalveluissa. Lue lisää aikuissosiaalityöstä.

Oikopolut Oikopolut

Yhteystiedot Yhteystiedot