Tukea lapsiperheille


Lapsiperheiden palveluiden lähtökohtana on tukea lapsia, nuoria ja heidän perheitään perheen arjen ja oman kotiympäristön tarpeista käsin. Lapsiperheille suunnatut tukitoimet ovat suunnitelmallisia ja tavoitteellisia. Peruspalvelut sekä varhaisen tuen palvelut ovat ensisijaisia, mutta mikäli huoli lapsen hyvinvoinnista, terveydestä tai kehityksestä vaatii joko perhesoisaalityön tai lastensuojelun palveluita, ne suunnitellaan yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa.Työtä lapsiperheiden kanssa tehdään yhdessä perheen ympärillä olevan verkoston kanssa.

Kotiin tehtävän työn muotoja ovat esimerkiksi lapsiperheiden kotipalvelu sekä perhetyö: Lapsiperheiden kotipalvelu ja sosiaalinen tuki. Lapsen ja perheen tuen tarve arvioidaan yhdessä perheen kanssa palvelutarpeen arvioinnissa.

Lapsiperheiden aikuissosiaalityö (palvelutarpeen arvioinnit sekä suunnitelmallinen sosiaalityö) palvelee niiden lapsiperheiden aikuisia, joiden lapsilla ei ole lastensuojelulain tai sosiaalihuoltolain mukaista asiakkuutta lapsiperhepalveluissa. Lue lisää aikuissosiaalityöstä.

 

 

Yhteydenottopyyntö Yhteydenottopyyntö

  • Tarvitsen apua -lomake on on matalan kynnyksen avunpyyntökanava lapsiperheille ja nuorille. Yhteydenottoon vastataan 1–5 arkipäivän kuluessa.